O nadaci| Statut a výroční zprávy

Statut a výroční zprávy

Detaily o Nadaci The Kellner Family Foundation a o podmínkách poskytování podpory nabízí oficiální statut nadace, který je k nahlédnutí v plném znění zde.

Nadace také každoročně zveřejňuje výroční zprávu. Dočtete se, čím se nadace zabývala v uplynulých letech a jaké byly výsledky její pomoci. Každá výroční zpráva obsahuje rovněž seznam přijatých darů a poskytnutých příspěvků okomentovaný vyjádřením auditora. V přehledném archivu jsou k dispozici výroční zprávy od vzniku nadace až do současnosti a rovněž výroční zprávy Nadace Educa, jejíž aktivity převzala Nadace The Kellner Family Foundation v roce 2011. Všechny výroční zprávy jsou k dispozici ke stažení ve formátu pdf.

Obsah:

2—3 - Úvodní slovo předsedkyně správní rady
4—7 - Profil Nadace
8 - Tři pilíře Nadace 8
9—12 - Stipendia pro studenty Open Gate
13—18 - Finanční granty pro studenty univerzit
19—23 - Pomáháme školám k úspěchu pro veřejné ZŠ
24—25 - Ostatní podpořené projekty
26 - Přehled přijatých darů a poskytnutých příspěvků
27 - Příloha č. 1 – Granty stipendistům projektu Univerzity
28 - Příloha č. 2 – Přehled individuálních darů
29 - Finanční část
30—35 - Rozvaha
36—38 - Výkaz zisku a ztráty
39—49 - Příloha v účetní závěrce
50—52 - Zpráva nezávislého auditora

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.