O nadaci| Statut a výroční zprávy

Statut a výroční zprávy

Detaily o Nadaci The Kellner Family Foundation a o podmínkách poskytování podpory nabízí oficiální statut nadace, který je k nahlédnutí v plném znění zde.

Nadace také každoročně zveřejňuje výroční zprávu. Dočtete se, čím se nadace zabývala v uplynulých letech a jaké byly výsledky její pomoci. Každá výroční zpráva obsahuje rovněž seznam přijatých darů a poskytnutých příspěvků okomentovaný vyjádřením auditora. V přehledném archivu jsou k dispozici výroční zprávy od vzniku nadace až do současnosti a rovněž výroční zprávy Nadace Educa, jejíž aktivity převzala Nadace The Kellner Family Foundation v roce 2011. Všechny výroční zprávy jsou k dispozici ke stažení ve formátu pdf.

Obsah:

1 - Úvodní slovo předsedkyně správní rady
4- Profil Nadace
6- Orgány Nadace
8 - Tři pilíře Nadace
9 - 1. Stipendia pro studenty OPEN GATE
20 - 2. Finanční granty pro studenty univerzit
32 - 3. Pomáháme školám k úspěchu pro veřejné ZŠ
41 - Ostatní projekty
43 - Přehled přijatých darů a poskytnutých příspěvků
44 - Příloha č. 1: Granty stipendistům projektu Univerzity
46 - Příloha č. 2: Přehled individuálních darů
47 - Finanční část
48 - Rozvaha
54 - Výkaz zisku a ztráty
57 - Příloha v účetní závěrce
69 - Zpráva nezávislého auditora

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.