O nadaci| Statut a výroční zprávy

Statut a výroční zprávy

Detaily o Nadaci The Kellner Family Foundation a o podmínkách poskytování podpory nabízí oficiální statut nadace, který je k nahlédnutí v plném znění zde.

Nadace také každoročně zveřejňuje výroční zprávu. Dočtete se, čím se nadace zabývala v uplynulých letech a jaké byly výsledky její pomoci. Každá výroční zpráva obsahuje rovněž seznam přijatých darů a poskytnutých příspěvků okomentovaný vyjádřením auditora. V přehledném archivu jsou k dispozici výroční zprávy od vzniku nadace až do současnosti a rovněž výroční zprávy Nadace Educa, jejíž aktivity převzala Nadace The Kellner Family Foundation v roce 2011. Všechny výroční zprávy jsou k dispozici ke stažení ve formátu pdf.

Obsah:

3 - Úvodní slovo předsedkyně správní rady
5 - Profil Nadace
8 - Tři pilíře Nadace
20 - Ostatní podpořené projekty
21 - Přehled přijatých darů a poskytnutých příspěvků
22 - Příloha č. 1
23 - Příloha č. 2
24 - Finanční část
25 - Rozvaha
31 - Výkaz zisku a ztrát
34 - Zpráva auditora
37 - Příloha účetní závěrky

Zpět na hlavní stránku