Marek Švejkar

* 1995

Střední škola

Pražská konzervatoř, rok ukončení 2016

Vysoká škola

Conservatoire à rayonnement régional de Paris, Francie, obor hra na klarinet Cycle Concertiste, od roku 2016

E-mail

mareksvejkar@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

Hodiny hlavního oboru - klarinetu, komorní hudba

Cíle

Mezi mé studijní cíle patří dokončení vysokoškolského studia s případným výzkumem v rámci doktorského studia. V profesním životě bych se velmi rád uchytil jako aktivní koncertní umělec s možností častých sólových nebo komorních koncertů. Popřípadě jako koncertní hráč v nějakém z předních evropských symfonických těles. Rodinu, zdraví a spokojenost bych zařadil mezi jedny z hlavních hodnot v osobním životě, které zprvu vyzní jako liché, ale bez nichž by dle mého názoru nebylo možné realizovat mé výše zmíněné cíle a ideály.

Zájmy

Hudba - klavír, jazyky, plavání, cestování, vaření

Představení studenta

Pocházím z Jirkova, kde jsem se hudbě začal věnovat již od svého útlého věku. Po dvouletém studiu na Teplické konzervatoři jsem přestoupil na Pražskou konzervatoř, kterou jsem nejprve ukončil maturitní zkouškou a poté vyšší odborné studium absolutoriem. Již během dvouletého studia na vyšší odborné škole v Praze jsem souběžně studoval 2 roky v Paříži. Od září 2016 jsem byl přijat na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně a pokud to bude možné, budu souběžně studovat opět v ČR a v zahraničí.

Možnost studia ve Francii mi otevřela velká klarinetová soutěž „Concours Debussy“ na které jsem se dostal mezi prvních 15 kandidátů ze 187 přihlášených. Zájem o mne projevil pořadatel celé akce Franck Amet, u kterého nyní studuji. V přijímacím řízení jsem se umístil na prvním místě a proto mám možnost zde nyní studovat. Dále mne Pařížské prostředí konfrontovalo s každodenním stykem s francouzštinou. Díky této zkušenosti jsem si rozšířil znalosti o další cizí jazyk. Ve svém studiu bych velmi rád pokračoval v Paříži a proto jsem letos zkusil zkoušky na jednu z nejprestižnějších hudebních škol v mém oboru, a sice Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, kde jsem se zúčastnil přijímacího řízení a z 88 kandidátů z celého světa jsem se umístil na 4. místě. V současné době čekám na vyjádření o přijetí.

 

Marek Švejkar
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.