Pisatelské setkání

Pisatelské setkání

Pisatelské setkání
„Psaní, které podporuje učení“ je možný podtitul setkání učitelů a pedagogických konzultantů z projektu Pomáháme školám k úspěchu, kteří se rozhodli přispívat k rozvoji pisatelství na školách. Svobodnému psaní i psaní v oborech na prvním i druhém stupni se věnovalo na 40 účastníků z celé republiky po tři dny na přelomu září a října v Parkhotelu v Průhonicích.

Dílny psaní, a to i v odborných předmětech, umožňují žákům samostatně přemýšlet, učí je formulovat vlastní myšlenky. Žákům i učitelům pomáhá psaní při reflexi svého učení. Důležitou součástí pisatelského setkání bylo vyzkoušet si, jak dílna psaní působí a funguje, tedy vytvářet vlastní texty, zažívat radost ze psaní a zaujmout další účastníky. Protože učitelé, kteří sami nepíšou, jen stěží mohou pisatelství podporovat.

Pisatelství je spolu se čtenářskou gramotností základním pilířem projektu Pomáháme školám k úspěchu. K tématu pisatelství, jeho významu i zkušenosti z dílen psaní naleznete na našich stránkách v sekci Inspirace pro pedagogy.

Jako ukázku svobodného psaní vám nabízíme krátký fejeton jedné z účastnic pisatelského setkání, ředitelky ZŠ a MŠ Kyjovice Blanky Drozdkové, která je současně naší pedagogickou konzultantkou pro lokalitu Studénka.

Těšíme se na další setkání, které proběhne ještě tento rok v prosinci pro další učitele ze škol zapojených do projektu.

Další aktuality

Všechny aktuality