Nadace The Kellner Family Foundation zveřejnila výroční zprávu za rok 2013

Rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových zveřejnila výroční zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Nadace rozdělila mezi příjemce pomoci více než 91 milionů Kč. Většina prostředků směřuje do podpory vzdělávání a vzdělávacích projektů, které tvoří dlouhodobě hlavní cíl činnosti Nadace The Kellner Family Foundation. Poprvé v minulém roce nadace rozdělila prostředky i třem výzkumným týmům, které získaly grant z projektu Science.

Rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových zveřejnila výroční zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Nadace rozdělila mezi příjemce pomoci více než 91 milionů Kč. Většina prostředků směřuje do podpory vzdělávání a vzdělávacích projektů, které tvoří dlouhodobě hlavní cíl činnosti Nadace The Kellner Family Foundation. Poprvé v minulém roce nadace rozdělila prostředky i třem výzkumným týmům, které získaly grant z projektu Science.

Stěžejními projekty Nadace jsou stipendia pro studenty gymnázia Open Gate, projekt Univerzity, jehož cílem je pomáhat českým studentům rozvíjet vědomosti a dovednosti na prestižních světových i českých univerzitách, a projekt Pomáháme školám k úspěchu, zaměřený na zvyšování kvality výuky ve veřejných základních školách.

K největším úspěchům jednotlivých projektů se v roce 2013 zařadily následující události:

  • Nadace podporuje více než polovinu ze všech studentů gymnázia Open Gate. V roce 2013 stipendium získalo celkem 119 ze 185 studentů tohoto gymnázia. Na stipendia rozdělila Nadace částku 42 milionů Kč.

  • V areálu Open Gate byla otevřena akreditovaná pedagogicko-psychologická poradna, na jejímž zřízení a chodu se Nadace podílela.

  • Tři studenti Open Gate se stali členy reprezentačního družstva České republiky v debatní soutěži. Nadace uhradila náklady na jejich účast na zahraničních soutěžích.

  • V akademickém roce 2012/2013 dokončilo 6 stipendistů projektu Univerzity svá studia na zahraničních univerzitách.

  • Nadace přijala v roce 2013 do projektu Univerzity dalších 11 studentů, finanční podporu v akademickém roce 2013/2014 tak získalo celkem 52 studentů.

  • V roce 2013 získalo podporu z projektu Pomáháme školám k úspěchu přibližně 300 pedagogů a jejich prostřednictvím 3 000 žáků, a to ve spolupráci s desítkami expertů z různých oborů a specializací.

  • Expertní skupina projektu Pomáháme školám k úspěchu vyvinula první mapu učebního pokroku (tzv. čtenářské kontinuum) – inovativní nástroj pro pedagogy českých základních škol, který učitelům pomáhá individuálně rozvíjet čtenářské schopnosti jednotlivých dětí.

  • Tým tohoto projektu připravil videoukázky efektivní výuky ve všech projektových školách: čtenářské dílny, modelová výuka matematiky podle metody profesora Hejného, práce s kritérii hodnocení aj.

  • Dvě nové modelové školy – ZŠ Zdice a ZŠ v Horce nad Moravou – úspěšně zvládly první rok v projektu. Doplnily již dříve zařazené ZŠ Kunratice a karvinskou ZŠ Mendelova. Spolupracujícími školami se od září 2013 staly ZŠ Propojení Sedlčany, ZŠ Dobronín a ZŠ Šromotovo v Hranicích na Moravě.

  • V roce 2013 obdržely první tři vědecké skupiny čtyř- a pětileté granty z projektu Science a byla jim rozdělena částka v celkové výši 8,5 mil. Kč. Během pěti let získají od Nadace příspěvek v celkové výši 38 mil. Kč.

Více informací o jednotlivých projektech i kompletní Výroční zprávu Nadace The Kellner Family Foundation najdete na stránkách www.kellnerfoundation.cz.

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality