Matematika hrou

10. června 2016 Jak zajistit, aby děti matematika bavila? Třeba tak, že jim hravou formou dáte možnost orientovat se v situacích, které znají z každodenního života.

Na našem projektovém youtube se můžete podívat na nové video, které ukazuje, jak si při hře na autobus procvičují základní početní operace prvňáčci, kteří ještě ani neumějí psát. Žáci ve třídě předvádí jízdu autobusu, při které na různých zastávkách vystupují a nastupují cestující. Kolik cestujících nakonec vystoupí na konečné zastávce? 

Hejného metoda výuky matematiky vede děti k tomu, aby mohly objevovat matematiku samy a s radostí. Využívá různá didaktická prostředí, která jsou blízká životním zkušenostem dětí. 

 

 
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.