Jana Kopecká | vítězka ocenění pro nejlepší učitele – Global Teacher Prize 2017

Jana Kopecká | vítězka ocenění pro nejlepší učitele – Global Teacher Prize 2017

Jana Kopecká | vítězka ocenění pro nejlepší učitele – Global Teacher Prize 2017
Jana Kopecká učí již tři desítky let děti prvního stupně v ZŠ Kunratice. Před sedmi lety byla tedy i u vstupu školy do vzdělávacího projektu Pomáháme školám k úspěchu, který iniciovala a financuje rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových. Jana Kopecká patří k tahounům změny v přístupu ke vzdělávání. V letošním roce její styl výuky a přístup k žákům ocenila porota národního kola Global Teacher Prize 2017 – ceny pro nejlepší učitele.

„Oslovilo nás, jak hluboce se zamýšlíte nad tím, co budou děti potřebovat v životě, respektujete, že každé dítě má svůj rytmus, na žádné z nich nepospícháte, usilujete o vytváření vztahových hodnot mezi žáky,“ zdůvodnila porota výběr vítězky.

MOJE CESTA K OCENĚNÍ V GLOBAL TEACHER PRIZE CZECH REPUBLIC
Jana Kopecká
V roce 1989 jsem začala pracovat v základní škole v Kunraticích. Tehdy to byla malá škola na okraji Prahy, o které věděli jen místní. Během téměř 30 let jsem tu zažila hodně změn, několik ředitelů, mnoho dětí, rodičů, kolegů, radostí i neúspěchů. Největší změna přišla s panem ředitelem Vítem Beranem. Přinesl nové nápady, možnosti vzdělávání, postupy, doslova nový čas. Je to člověk, kterého si nesmírně vážím, skutečný vizionář, který pomohl vytvořit ze školy v Kunraticích věhlasnou školu, kam se sjíždí učitelé z celé ČR pro inspiraci. Je velmi náročný, ale přinesl nám spoustu nových příležitostí a možnosti profesního růstu.

Další velký zlom v mé profesní dráze přišel se vstupem kunratické školy do projektu Pomáháme školám k úspěchu Nadace The Kellner Family Fandation. Tento projekt nám umožnil celou řadu vzdělávacích programů, které nás učitele posouvaly dál. Velký přínos vnímám ale především v tom, že projekt a jeho program nabídl příležitosti ke společnému setkávání učitelů a vzájemnému předávání zkušeností nejen v rámci jedné školy, ale setkávání učitelů z různých škol zapojených do projektu. Forma společného sdílení a také vzájemné kolegiální podpory byla největším hnacím motorem a inspirací pro nás řadové učitele.

Přítomnost pedagogického konzultanta ve škole (v našem případě paní Květy Krüger) nám pomohla objevit naše silné stránky a pracovat na těch, které je třeba vylepšit. Byla pro nás v profesním i osobním životě velkým vzorem.

Projekt mi také pomohl cíleně rozvíjet čtenářství u dětí. Dostalo se mi skvělé příležitosti pracovat ve čtenářském týmu pod vedením paní Hany Košťálové. V tomto týmu jsme společně připravovali, ověřovali a nyní propagujeme materiál čtenářského kontinua - průvodce žáka i učitele na cestě k přemýšlivému čtenáři. Tato spolupráce mě obohatila nejvíce, protože jsem měla možnost se setkávat s úžasnými lidmi, odborníky v oblasti čtenářství a přinesla mi spoustu nových podnětů pro práci s dětmi. Navíc mám ten skvělý pocit, že jsem mohla přispět k něčemu, co pomáhá řadě učitelů i dětem.

Ocenění v Global Teacher Prize Czech Republic si osobně velmi vážím a vnímám je jako ocenění pro učitele, kteří mají svoji profesi rádi, jsou ochotni se jí věnovat naplno, hledat další cesty pro vzdělávání a nebát se jít i do neprozkoumaných vod. Na druhou stranu musím přiznat, že bez příležitosti pracovat ve škole, kde jsou učitelé dlouhodobě podporovaní ve svém profesním růstu, kde je práce většiny učitelů zaměřena na rozvoj každého žáka s ohledem na jeho individuální potřeby a mnoho lidí pečuje o naše další vzdělávání – bez této cílené a dlouhodobé podpory bych na vítězství v GTP asi nedosáhla.

Jsem za to velmi vděčná a z toho důvodu beru ocenění v GTP jako ocenění všech, kteří se na mém profesním růstu podíleli.