Jak navážeme v novém školním roce na rok minulý

V minulém školním roce se projekt Pomáháme školám k úspěchu rozrostl – spolupracujeme se stovkou škol, o které pečuje okolo padesáti pedagogických konzultantů. Ve školách podporujeme spolupráci dvojic a školních týmů s účastí člena vedení. Posilujeme učící se společenství učitelů a lídrů napříč školami v deseti lokalitách. Zaměřujeme se při tom na to, aby děti ve školách s chutí i dovedně četly a psaly, a to nejen v předmětech tradičně se čtením a psaním spojených. Čtení a pisatelství je brána k sobě samým, k druhým lidem, k myšlenkovému bohatství lidstva - a k lepšímu porozumění tomu, jak funguje komplikovaný svět, ve kterém žijeme. Bez schopnosti rozluštit nejen to, co text doslova říká, ale i to, co je za ním, se lidé stávají snadnou obětí cizích zájmů a záměrů. Jejich rozhodování v každodenních situacích, ale také třeba při volbách, je pak jen zdánlivě svobodné a rozumné.

Učení, které přináší radost

Co trvá přes deset let a co se nezmění ani letos, to je náš závazek vyjádřený ve vizi, kterou jsme si vytyčili v počátku projektu: Jde nám o učení každého žáka ve třídě, ve škole. Jde nám o to, aby škola přinášela žákům takové výzvy a pobídky, které jim stojí za námahu. Aby se mohli naplno ponořit do učení, aby se při tom cítili dobře, a aby jim výsledky, jichž dosáhnou, přinášely uspokojení a radost. A aby vnímali, že se neučí pro druhé nebo pro známky, ale proto, že jim osobně to přináší něco hodnotného.

Rozvoj gramotnosti

V nadcházejícím školním roce budeme nadále prostřednictvím společné práce zkoumat, jak co nejúčinněji postupovat při rozvoji gramotnosti každého žáka ve třídách zapojených učitelů. Nepůjde nám o pouhou nabídku dobrých, ověřených postupů. Budeme společně s kolegy ze zapojených škol hledat cesty, jak právě s jejich žáky a právě v jejich kontextu určitý postup využít, upravit, adaptovat. Jak říká Helen Timperley: Existují metody, které dávají větší naději na úspěch než jiné. Žádná ale úspěch negarantuje. Zavádět známé metody v novém prostředí, to vždy vyžaduje další učení všech, kteří se na tom podílejí.

Spolupráce učitelů

Zkoumání a zlepšování praxe se děje skrze spolupráci učitelů, kteří se setkávají, aby vyhodnotili dopad výuky na učení dětí v konkrétní výuce. A to na základě rozebírání autentických dětských výkonů. Výstupem z takového společného bádání (collaborative inquiry) je změna praxe. Co příště udělám jinak, aby se žáci naučili ještě víc než tentokrát? Zaměřujeme se tak na profesní učení učitelů, které na rozdíl od dalšího vzdělávání v kurzech DVPP má přímý a rychlý dopad na učení těch žáků, o které učitel právě pečuje. Tomu, jak dopad výuky ve spolupracujících skupinkách zkoumat a využívat k soustavnému zlepšování výuky, se budeme věnovat i v nadcházejícím roce.

Učící se týmy, skupiny nebo dvojice se potřebují efektivní spolupráci učit a vylepšovat ji. V projektu jsme vyzkoušeli některé postupy, které mohou posloužit jako vodítko. Základem je společné plánování – společná výuka – společná reflexe. Pro každou z těchto fází platí pravidla, která mohou její praktický dopad zvyšovat. Stejně tak je možné díky pravidlům spolupráce usnadňovat společný rozbor dětských výstupů (tzv. moderace), práci v tzv. učících se skupinách (teachers learning communities) anebo postupovat podle pravidel lesson study – zkoumání výuky. Na zlepšování spolupráce tak, aby vedla skutečně ke změně praxe, se v nadcházejícím roce zaměříme.

Podpora pedagogických konzultantů

Pro podporu pedagogických konzultantů a učitelů z původních projektových škol, které nyní pomáhají nově připojeným školám, plánujeme opět program pro rozvoj gramotnosti – setkání pro rozvoj  prožitkového čtení, čtení v předmětech (oborech) a pro rozvoj pisatelství. Lídrovské dovednosti našich PK i lídrů škol posílí společná setkání nad lídrovskými tématy.

Milé kolegyně a kolegové!

Ať jste do společného projektového úsilí zapojeni v jakékoli roli, ať jste učitelé, lídři nebo pedagogičtí konzultanti, nebo zajišťujete chod projektu po organizační a administrativní stránce, všem přejeme nedistanční školní rok, hodně radosti z osobní výuky a především z úspěchů našich dětí v učení!

Hana Košťálová, programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu