Pomáíhme školám k úspěchu

Dílna čtení jako příležitost pro společné profesní učení

Pomáíhme školám k úspěchu

V 9. díle seriálu se dočtete, jak učitelé zapojení do projektu Pomáháme školám k úspěchu v Libereckém kraji využívají při realizaci dílen čtení podpory svých kolegů prostřednictvím formátu učící skupiny. 

Učící skupina – společné profesní učení pedagogů

Když jsme v projektu Pomáháme školám k úspěchu otevírali s učiteli formát dílny čtení coby celoroční systém práce, který pomáhá žákům v tom, aby se stali skutečnými čtenáři, měli jsme na mysli, že potřebujeme posílit také sami sebe jako učitele. Uvědomili jsme si, že pokud jedním ze zdrojů rozvoje čtenářství je vytváření čtenářského společenství ve třídě a škole, musíme něco podobného vytvořit i pro nás učitele. A tak jsme se pustili do vzájemného učení formou Teaching Learning Community čili učících skupin.

Nastavení a struktura učící skupiny vychází rámcově ze vzdělávacích komunit učitelů tak, jak s nimi experimentoval a popsal je Dylan Wiliam, tj. sdílet aktuální zkušenosti (ať už to budou radosti či starosti), dále prozkoumávat vybranou dílčí věc více do hloubky, a nakonec se věnovat drobnému plánování, resp. kroku, který zkusím ve své výuce, a příště tak bude součástí mé reflexe v úvodním sdílení. Na setkání si proto nosíme žákovské výstupy, o něž své zkušenosti opíráme, ale také vlastní rozečtené knihy a aspoň střípek z dílny čtení si zkoušíme na sobě a se svou knihou.

Nabídku zapojit se do učící skupiny jsme sdíleli s pedagogickými lídry škol, s řediteli či jejich zástupci. Na začátku školního roku jsme rozeslali obecné informace a zorganizovali online informační schůzku pro všechny zájemce, kde pedagogičtí konzultanti představili možnou podobu a harmonogram setkání učící skupiny.

Organizace učící skupiny

Naše učící skupina sdružuje devět učitelů především z 1. stupně z několika základních škol. Organizaci a facilitaci skupiny, přípravu potřebných materiálů a zpracování výstupů zaštiťuje dvojice pedagogických konzultantů, jež má sama praktické (učitelské) zkušenosti s vedením dílen čtení.

Skupina čítala na začátku školního roku 8 pedagogů a 2 průvodce, v průběhu roku ale přibrala dalšího člena. I to nám na naší komunitě připadá cenné – skupina je otevřená každému, kdo má chuť společně pracovat. Ve skupině se tak potkávají učitelé s větší praxí z dílen čtení s nováčky. Protože jde o pedagogy z různých škol napříč Libereckým krajem, scházíme se zhruba jednou za šest týdnů a střídáme prezenční setkání s online konferencí. Společné učení „naživo“ je pro nás všechny oblíbenější variantou, a proto mu dáváme delší časový prostor – zhruba dvě hodiny v odpoledním čase. Online setkání organizujeme večer a trvají okolo 75 minut.

Témata v učící skupině

Když jsme s učící skupinou začínali, potřebovali jsme si vyjasňovat rozdíl mezi čtenářskou lekcí a dílnou čtení. Porovnávali jsme obecné principy a zásady pro realizaci dílen čtení s našimi vlastními zkušenostmi, prvními kroky, dílčími úspěchy i nezdary. Četli jsme si odborné texty o významu a přínosu čtení pro děti i dospělé, diskutovali jsme o tom, jaký přehled o aktuální literatuře pro děti a mládež má učitel dílen čtení mít, mapovali jsme podmínky pro zavedení dílen čtení v našich školách.

Jak a na čem pracujeme v tomto školním roce? Zastřešujícím tématem je pro nás práce s obecnými cíli dílny čtení a čtenářským kontinuem. Chceme, aby naši žáci četli s radostí (prožitkem), četli pravidelně ve škole i doma a prohlubovali svou čtenářskou odezvu.

Velkým tématem je pro nás zavádění dílny čtení v prvním ročníku, protože téměř polovina kolegyň z učící skupiny vede prvňáky. Sdílíme, jak nám může čtenářská lekce pomoci v dílně čtení, jak zavádět pravidla pro dílnu čtení nebo kolik času na prohlížení a čtení knížky žáci zvládnou.

Nově se otevírají další potřeby. Jak evidovat čtenářské chování žáků? Jaké postupy se nám osvědčují? Jak dál s naším pozorováním či záznamem můžeme pracovat? Co, kdy a jak máme interpretovat? Jaké dílčí kroky máme udělat, aby dílna čtení byla skutečně přínosná? Jakými způsoby mohou naši žáci evidovat své čtenářství? Co nám říká evidence o stavu jejich čtenářství?

Reflexe a přínos učící skupiny z pohledu učitelů

Když jsme reflektovali přínos učící skupiny a její dopad do učení učitelů, odhalil se významný rozdíl mezi tímto formátem a seminářem či workshopem k dílně čtení. Na semináři jsme oceňovali příležitost seznámit se s celkovým obrazem dílny čtení a prožitek nás nalákal dílnu vyzkoušet. Prvotní nadšení vyprchalo poměrně rychle s tím, jak před námi vyvstávaly jednotlivé praktické kroky a otázky, na něž jsme neznali odpověď: Čím začnu právě ve své třídě a právě s těmito žáky? Na co si mohu troufnout? Co budu dělat třetí, čtvrtou či desátou vyučovací hodinu? Stačí to, co dělám? Dělám to vůbec dobře?

Učící skupina nepřináší odpověď na všechny naše otázky a rozhodně ne hned. Je to ale příležitost scházet se pravidelně v průběhu celého školního roku a společně se učit, sdílet a inspirovat se dalšími kolegy, kteří pracují podobně jako my.

  • Hana Antonínová Hegerová
    pedagogická konzultantka lokality Liberec
    členka odborného týmu Pomáhámeš kolám k úspěchu
  • Martina Krupková
    pedagogická konzultantka lokality Liberec
    učitelka na ZŠ a MŠ Ostašov v Liberci

Seriál o dílnách čtení

Další díly seriálu najdete zde: Zkušenosti z dílen čtení.