background image

ZŠ a MŠ Ostašov, Liberec

Projektová

Zapojena do projektu | od 2015/2016 
Počet připojených škol | 10

Zkušenosti pedagogického týmu v projektové škole

Škola pro zdravé a spokojené děti

K projektu Pomáháme školám k úspěchu nás přitáhla projektová vize „Každý žák se učí naplno a s radostí a své učení si řídí“, protože výrazně proměnila obsahovou náplň našeho školního motta: naučila nás učit se a reagovat na potřeby žáků. Vždy jsme chtěli být školou pro zdravé a spokojené děti.

Odvaha předávat zkušenosti dál

Díky zaměření projektu na kolegiální učení a spolupráci každého pedagoga ve škole, včetně vedení školy, a možnosti učit se a rozvíjet se v každé oblasti učitelského řemesla, a díky hluboce profesionálnímu zacílení na oblast kritické gramotnosti, jsme se za pět let naučili tolik, že jsme našli odvahu získat pro projektové vize a cíle i další veřejné základní školy. Kromě odvahy „připojit“ k sobě dalších 10 škol převážně z Libereckého kraje (s přesahem do kraje Královéhradeckého) tuto naši aktuální misi vnímáme i jako způsob poděkování všem, kteří nás na cestě k projektové vizi provázeli a učili... Uvědomujeme si, čeho se nám od projektu Pomáháme školám k úspěchu dostalo, a proto rádi podpoříme další školy, jejich pedagogy, a v samém důsledku zejména žáky.

Stanovili jsme si cíle, kterými se snažíme naplňovat společnou vizi. K těm klíčovým patří:

  • každý pedagog rozumí vzdělávacím potřebám žáků, 

  • pedagogičtí lídři rozumějí vzdělávacím potřebám pedagogů, 

  • projektová (spádová) škola rozumí vzdělávacím potřebám připojených škol. 

Za roky spojené s projektem jsme si osvojili a stále rozvíjíme řadu nástrojů, metod a postupů. Jsou to například dílny čtení, dílny psaní, využití čtenářského kontinua, oborové čtenářství a pisatelství, metody RWCT, formativní hodnocení, párová výuka či Hejného metoda ve výuce matematiky. O nich jsme přesvědčeni, že napomáhají učení každého žáka.

Ohlédnutí za pěti lety v projektu

Inspirace se na nás valila ze všech stran. Účastnili jsme se sdílení k prožitkovému či oborovému čtenářství, k formativnímu hodnocení, jezdili jsme na čtenářské letní školy, semináře o učících se skupinách učitelů pro celou školu. Působili jsme aktivně na Festivalu pedagogické inspirace v Kunraticích, rozvíjeli jsme se v leadershipu, pomáhaly nám expertní rady a výjezdy vedení škol. Věnovali jsme se také badatelskému cyklu profesního učení, motivaci a začínající mentorské zkušenosti učitelů z jiných projektových škol. Měli jsme obrovské možnosti sdílení s učiteli a řediteli, ale také vychovateli či asistenty pedagoga, z jiných projektových škol.

Vlivem projektu jsme se čím dál více učili zaměřovat pozornost na učení žáků a na to, jak k němu jako pedagogové můžeme smysluplně napomáhat. Zavedli jsme Plán pedagogického rozvoje školy a Plány osobního pedagogického rozvoje všech pedagogů. Usilujeme o to, aby tyto dokumenty byly živé povahy a pomáhaly nám při vyhodnocování našeho snažení.

Učící se skupiny

Všichni pedagogové jsou zapojeni v tzv. učících se skupinách. Je to pro ně příležitost ke sdílení úspěchů či neúspěchů při realizaci plánu. Slouží také k poskytování a přijímání zpětné vazby k jejich práci. Je to i příležitost pro pedagogické lídry nahlédnout do zkušeností a potřeb pedagogů a zprostředkovat jim příklady dobré praxe. V současné době nám pomáhají právě učící se skupiny k tomu, abychom se učili porozumění a praxi rozvoje čtenářské a pisatelské gramotnosti.  

Mezi moderátory a lídry vybraných učících se skupin patří pedagogičtí konzultanti působící v naší škole, navíc připravují a vedou učící se skupiny pro učitele z připojených škol a pomáhají zavádět tyto skupiny.

Pro rozvoj sítě připojených škol tak pedagogičtí konzultanti připravují a realizují pravidelné dvoudenní výjezdy, připravují s našimi pedagogy otevřené hodiny, provádějí návštěvníky otevřených hodin následnou reflexí. 


Radek Vystrčil
ředitel

Přejít na web ZŠ a MŠ Ostašov, Liberec