ÚJOP UK, 75 ukrajinských studentů

Ukrajinští studenti slavnostně zahájili roční bezplatné kurzy češtiny

ÚJOP UK, 75 ukrajinských studentů

Za naší podpory se od září otevřely roční bezplatné kurzy Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy pro ukrajinské absolventy středních škol, kteří mají zájem studovat na vysokých školách v České republice. 

Akademický rok 2022/23 slavnostně zahájilo 75 vybraných ukrajinských studentů, společně s dalšími účastníky kurzů z ciziny, v pátek 9. září v Karolinu, historickém sídle Karlovy univerzity.

V přípravném programu se naučí během roku český jazyk na úroveň potřebnou ke vstupu na vysokou školu. Zkušení vyučující je připraví nejen k přijímacím zkouškám, ale i k budoucímu studiu.

Hodně štěstí ve studiu i v adaptaci na život v novém prostředí jim popřála také členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation Petra Dobešová.

ÚJOP UK, Karolinum

📸 René Volfík, ÚJOP UK