background image

Lubomír Smrček

Náš stipendista 2020 – 2022
Lubomír Smrček
Lubomír Smrček

Univerzita

The University of Edinburgh, UK

Obor

Ecological and Environmental Sciences

Rodné město

Pískov

Kontakt

luba.smrcek56@gmail.com

Silná motivace - porozumění přírodě

Myslím, že při výběru oboru je nejdůležitější motivace – taková, která je silná a trvá. Pro mě je tou motivací jistota, že dělám to, co je momentálně nejpotřebnější. Nemusíme být sečtělí, abychom si všimli, že jako lidstvo měníme planetu. Obor ekologie a životního prostředí navíc zkoumá, jaké dopady tyto změny mají. Vztahy mezi organismy a jejich prostředím jsou natolik složité, že ne všechny důsledky našeho působení umíme předpovídat. To, že naše současné počínání je pro život na Zemi fatální je ovšem jisté. A já osobně jsem si po roce studia stále více jistý, že tím, co teď nejvíce potřebujeme, je návrat ke spolupráci s přírodou.

Jakmile si jste jistí svým oborem, je na řadě si vybrat univerzitu. Výhodou zahraničních univerzit může být jejich pokrokovost v určitých oborech. Prestižní vysoké školy navíc praktikují výuku v menších skupinkách (tzv. tutorials), kde je možné se daleko efektivněji učit kreativitě a spolupráci. Studovat v zahraničí ale také znamená, že se tam musíme naučit žít. A pokud se nenecháme odradit svými mnohdy zbytečnými obavami, pak můžeme poznat onu kulturu, získat všemožné zkušenosti a nadhled. Jde to snáze, pokud se ve městě, kde studujeme, cítíme dobře. Pro mě je Edinburgh zázračné město, a přestože jsem si ještě nezvykl na silný skotský přízvuk, pomalu se pro mě stává druhým domovem.

Vize, která mě naplňuje

Další věc, která je podle mě důležitá před i během studia, je vize.

Otázka Kde se vidíte za x let? není jen prvek, na který je dobré znát odpověď při pohovorech. Pokud máme vizi, která nás naplňuje, pak je, myslím, daleko jednodušší činit kroky, které nás někam posunou.

Lubomír Smrček

Lubomír Smrček

V opačném případě alespoň daleko rychleji zjistíme, že tahle cesta není pro nás. Osobně hledám v ekologii profesi, díky níž bych mohl co nejefektivněji zmírňovat dopady klimatické změny a zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme. Vize, kterou v sobě pěstuji od prvního roku studia, je obnovovat krajinu (např. zalesňováním) s přidanými prvky permakultury – tedy vytvářet druhově rozmanitá místa, která by lidem zároveň sloužila jako zdroj potravy.

Motivace, vize a podpora – třetí věc, bez které bych se v životě asi neobešel a za kterou děkuji i Nadaci The Kellner Family Foundation.