Jakub Ošmera

* 1998

Střední škola:  

Pražská konzervatoř, absolvováno 2017

Vysoká škola/Univerzita: 

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, čtyřletý obor Sólový zpěv, zahájeno 2017, předpokládané dokončení v roce 2022 titulem BcA
 

Aktuální e-mail:

jakubosmera@seznam.cz

Nejoblíbenější předměty

operní zpěv, herectví, tanec, klavír, dějiny hudby

Cíle

Mým cílem je stát se uznávaným operním zpěvákem u nás i v zahraničí. Velmi rád budu předávat získané znalosti a zkušenosti dalším generacím operních zpěváků a hlavně rozdávat operním zpěvem radost. Mým dalším cílem je založit operní organizaci, která by hudebně propojila umělce z celého světa.

Zájmy

Představení studenta

Pocházím z malebného městečka Domažlice, které je centrem Chodska a folkloru. Již od malička byla mou největší životní vášní hudba, především zpěv. Od osmi let jsem se věnoval hře na chodské dudy a později také hře na klarinet a klavír. Dodnes si živě pamatuji, když jsem poprvé navštívil v Divadle J. K.Tyla v Plzni operu „Kouzelná flétna“ od W. A. Mozarta. Jako dítě mě toto velkolepé operní představení naprosto uchvátilo. Zpěváci byli oblečeni do pestrobarevných kostýmů a příběh této opery se odehrával v pohádkovém světě. Tehdy jsem si řekl, že bych jednoho dne chtěl být jedním z nich. Tehdy jsem začal navštěvovat své první hodiny zpěvu, až jsem se dopracoval k nynějšímu studiu operního zpěvu na Univerzitě hudebních a dramatických umění ve Vídni, kde, tak jako během svého studia na Pražské konzervatoři, dostávám příležitost učit se i různé druhy tanců. Také navštěvuji lekce herecké improvizace. 

Jako operní pěvec mohu ovlivnit náladu posluchačů tím, že jim dodám pocit radosti, potěšení a možná je i inspiruji. Mohu jim pomoci se myšlenkově ponořit ať už do pohádkového světa plného dobrodružství nebo do příběhů, které se odehrávali několik století nazpět, a to nejen pomocí jevištních kulis, kostýmů a herectví, ale také mým zpěvním hlasem. Nejbližší příklad tohoto je moje maminka. Moje maminka je na tom zdravotně špatně a v udržení každodenního života ji pomáhá to, že si pouští moje nahrávky operního zpěvu. Poslouchá mě, a to jí dává sílu pokračovat a věřit v budoucnost navzdory všem fyzickým překážkám. Chtěl bych dát i ostatním posluchačům to, co dávám své mamince, a posílit je v životě plném těžkostí a výzev, nezávisle na tom, jestli jsou malé nebo velké a dát jim pocit radosti.

Jsem moc vděčný mým profesorům a předešlým učitelům Lucii Bínové, Lídě Nopové, Valentinu Prolatovi, Josefu Šimkovi a nyní také mému současnému prof. Peteru Edelmannovi za vše, co mě naučili a vždy mě motivovali a stále motivují k tvrdé a precizní práci. Velmi si také vážím toho, že mohu za podpory Nadace The Kellner Family Foundation studovat jednu z nejprestižnějších hudebních univerzit na světě a jít si tak za svým snem. 

Jakub Ošmera
Zpět na hlavní stránku