Zkoušky, práce, zkoušky, Vánoce a opět zkoušky

V minulém blogu jsem psal o tom, jak je kombinování školy a práce v podzimním semestru hektické. Když se na to dívám dnešníma očima, bylo to úplné nic v porovnání s tím, co všechno se od konce listopadu událo. Možná to teď vypadá že si stěžuji, ale opak je pravdou. I když toho během posledních 3 měsíců bylo celkem dost, z pohledu akademického i kariérního to bylo super.

Nejprve začnu tím kariérním životem. Na přelomu listopadu jsem skládal zkoušky odbornosti od České národní banky. Jednalo se konkrétně o souhrnnou zkoušku týkající se všech investičních nástrojů včetně derivátů. Abych to nějak vysvětlil, zkouška zahrnovala témata od oceňování jednotlivých dluhopisů, přes legislativu týkající se podnikání na kapitálových trzích až po vlastnosti a využití instrumentů jako jsou forwardy, swapy, nebo opce. Jednalo se prakticky o vše, co si představíte pod pojmem „Investování“. Tyto zkoušky jsou potřeba, abych mohl zastupovat investiční společnosti na jednáních s klienty a při přípravě investičních doporučení. Na celou zkoušku jsem měl 3 hodiny a skládala se celkem ze 107 otázek. Prvních 69 otázek bylo s jednou správnou odpovědí, na výběr byly celkem čtyři možnosti. Dalších 23 otázek už bylo těžších, jelikož mohlo být správných řešení více (1 až 4).

Poslední část zkoušky se skládala z případových studií, tedy aplikace znalostí na konkrétní situace. Jedna z otázek byla například: Klient společnosti, pro kterou pracujete zainvestoval do amerických dluhopisů a obává se měnového rizika (oslabení dolaru). Co byste klientovi doporučil? Zkoušky jsem složil na 94 % a tím získal akreditaci ČNB.

Po těchto zkouškách jsem měl přibližně 14 dní volnějších a mohl jsem se věnovat práci a také se postupně připravovat na zkoušky na univerzitě. Ty probíhaly převážně v týdnu od 9 do 16 prosince. Psal jsem celkem 5 hlavních zkoušek a zároveň jsem v každém předmětu odevzdával písemnou práci. Poté už mě čekaly Vánoce a 14 dní zaslouženého odpočinku.

Za normálních okolností u nás na univerzitě pokračují zimní prázdniny/volno až do začátku února, kdy začíná jarní semestr. Pro ty, co mají zájem umožňuje univerzita studium i v lednu. Jedná se o krátký, takzvaný zimní semestr, během kterého si studenti můžou vybrat jeden z pěti nabízených předmětů. Jelikož je tento semestr kratší než ty ostatní, přednášky jsou delší (mají 3h 45 min místo 2h 45 min) a předmět se vyučuje každý den. Této možnosti jsem rád využil a jelikož se vyučovalo vždy od 17:30, bylo pro mě velmi jednoduché sladit školu s prací. Po intenzivních 4 týdnech přišlo opět zkouškové. Jelikož se jednalo jen o jeden předmět, nebylo to nijak náročné a já byl rád, že si můžu odškrtnout další předmět.

O týden později začal jarní semestr, ve kterém momentálně studuji corporate finance, operations management, human resource mamagement, business ethics a strategic planning. Zatím uběhly tři týdny přednášek a všechny předměty jsou velmi zajímavé. Do většího detailu se ponořím v příštím blogu, tedy až tyto předměty dokončím.