Závěrem

Nadešel čas mého posledního blogového příspěvku, ve kterém bych chtěla shrnout, co mi studium v Durhamu přineslo.

Závěr mého studia nabral kvůli koronavirové krizi nečekanou podobu, a jsem ráda, že i přes obtížnou globální situaci a mimořádná opatření nakonec zdárně proběhl. Univerzitu jsem opustila ještě před začátkem zkouškového období a na závěrečné zkoušky se učila doma. Jsem vděčná, že nám univerzita vyšla vstříc a přizpůsobila podobu zkoušek i jejich hodnocení nové situaci. Zkoušky probíhaly distančně a všichni studenti tak měli možnost dokončit akademický rok bez ohledu na to, kde se zrovna nacházeli.

Celkově si velmi cením, že jsem mohla studovat v zahraničí, a z mého pohledu byl Durham ideálním místem. Je to malebné univerzitní městečko, které mě naprosto okouzlilo. Historickému centru, obklopenému meandry řeky Wear, dominuje gotická katedrála z dvanáctého století a hrad, který v dnešní době slouží jako univerzitní kolej. Úžasné je množství zeleně a okolní krajina s rozlehlými lesy, poli a loukami. Mohla jsem si zde v klidu studovat a dopřávat si dlouhé procházky v přírodě.  Vše potřebné ke studiu a celý univerzitní areál jsem měla v docházkové vzdálenosti a nemusela jsem používat žádné dopravní prostředky. Abych čas od času změnila prostředí a poznala další místa, navštívila jsem některá města v okolí, konkrétně York, Newcastle a Edinburgh.

Zásadní výhodou mého studia v zahraničí byla možnost vyrazit sama na několik let do neznámého prostředí, naučit se spoléhat jen na sebe, setkávat se s novými a zajímavými lidmi z různých zemí a poznávat jejich kulturu. Líbilo se mi množství studentských spolků, přednášek a kulturních akcí, které mne obohacovaly a byly zpestřením mého studia. Univerzita nám poskytla veškeré zázemí a podporu, včetně komfortního ubytování v koleji. Zaměstnanci univerzity i profesoři se snažili nám vycházet vstříc a pomáhat nám. Mé studium v Durhamu bylo v mnohém jiné, než jaké bych zažila v Česku. Naučila jsem se komunikovat v angličtině, být samostatná a nebát se projevit a prosazovat svůj názor. Poznala jsem systém univerzitního studia, kulturu a zvyky v Británii. Studium v Durhamu pro mne rozhodně bylo zkušeností, ze které budu čerpat ve svém budoucím osobním i profesním životě a jsem moc vděčná své rodině a nadaci The Kellner Family Foundation za podporu, která mi tuto životní zkušenost umožnila.