Závěr prvního roku v Durhamu

Poslednímu trimestru předchází velikonoční prázdniny, tedy spíše studijní volno, které trvá pět týdnů. Rozhodně je žádoucí, a pro úspěšný průchod studiem v podstatě nutné, tento čas do jisté míry využít na opakování a přípravu na zkoušky, jelikož během trimestru je času výrazně méně.

V prvních dvou týdnech trimestru stále probíhají přednášky, které jsou vyhrazeny opakování či radám a informacím o nadcházejících zkouškách. Hned poté začíná zkouškové období. To sice trvá čtyři týdny, ale zkoušky většinou nejsou rozmístěny rovnoměrně. Každá zkouška má pouze jeden fixní termín a všichni studenti zkoušku podstupují najednou. Z tohoto důvodu se zkoušky musí konat v dostatečně velkých prostorách. Já absolvovala celkem šest zkoušek během prvních dvou týdnů zkouškového období. Všechny v místní sportovní hale. Většina byla formou tříhodinového testu, pouze dvě z nich trvaly hodinu a půl, jelikož obě byly součástí hodnocení stejného předmětu.

Trimestr nekončí zkouškovým obdobím, následují ještě tři týdny, kdy už studenti mají povětšinou volno a mohou tak svůj čas trávit i jiným způsobem než pouze učením. V tomto čase je ovšem stále přítomno napětí z očekávaných výsledků zkoušek, které jsou zveřejněny až na konci akademického roku. Pro studenty fyziky je začátek volna ještě o pár týdnů posunut, jelikož před koncem trimestru musí absolvovat týdenní fyzikální projekt v laboratoři, který je součástí předmětu obsahujícího fyzikální praktika ve druhém ročníku. Pro mě tento předmět, a tím pádem i tento projekt, povinný není. Neplánuji si ho v příštím roce zapsat, ale samotný projekt mě zaujal, a tak jsem se rozhodla využít této příležitosti a na projekt se i tak přihlásit. Bylo vypsáno kolem dvaceti různě zaměřených projektů, ze kterých jsme si vybírali. Já jsem si zvolila projekt, jehož hlavní náplní bylo zkoumání obrazců vytvořených zrníčky soli či písku na tenkých deskách z různých materiálů a různých tvarů při kmitání v důsledku rezonance s měnící se frekvencí, které jsou známy pod názvem Chladniho obrazce. Pracovali jsme v pětičlenném týmu a pro mě bylo trochu překvapivé, že jsme si směřování našeho projektu určovali úplně sami. Mohli jsme ovšem konzultovat případné problémy s vedoucím projektu, který se pravidelně chodil ujistit, zda je vše v pořádku. Myslím, že celkově to pro mě byla užitečná zkušenost a jsem ráda, že jsem se projektu zúčastnila.

V období po zkouškách se také pořádá mnoho různých akcí. Hned po mém projektu z fyziky se konal takzvaný Cuth’s Week, tedy týden akcí pořádaných naší kolejí. Z těchto akcí jsem se zúčastnila zahajovací Zahradní slavnosti, výletu do Beamish Museum, a v závěru Cuth’s Day, dne plného živé hudby, různých stánků a atrakcí. Z kulturních akcí byla velká část součástí festivalu umění Durham Festival of the Arts. Tento festival byl zahájen slavnostním koncertem v katedrále, kde vystupovalo několik studentských hudebních těles, mimo jiné Durham University Chamber Choir, jehož součástí je i stipendistka Nadace The Kellner Family Foundation Aneta Baďurová. Toto vystoupení se mi velmi líbilo a celkově pro mě byl daný koncert skvělým zážitkem, panovala při něm totiž jedinečná atmosféra. Podobnou formu měl i koncert, který se konal o pár dní později v hlavním sále hradu, kde se také vystřídalo více různých orchestrů, kapel a sborů. Program byl velmi rozmanitý a z mého pohledu vhodně sestavený. V rámci tohoto festivalu jsem se zúčastnila ještě dvou dalších koncertů, koncert od Divinity Quintet a od Durham University Classical Ensemble. Oba byly velmi povedené, ale zvlášť nadšená jsem byla z toho posledního, kde jsme si poslechli ve výborném provedení Stvoření od Haydna, Weberův Klarinetový koncert č. 1 a na závěr Beethovenovu Devátou symfonii.

Poslední týden trimestru je znovu zaměřen na studium. V této době jsou zveřejněny výsledky zkoušek, konají se přednášky seznamující s organizací dalšího akademického roku a poskytující informace o předmětech, ze kterých si studenti vybírají. Studenti také mají možnost individuální konzultace s akademickými poradci, kde je možné prodiskutovat zkoušky a průběh celého roku. Mnoho studentů ovšem odjíždí ještě před oficiálním koncem trimestru, a tedy tuto možnost ne vždy využijí. Já jsem odjížděla o dva dny dříve, hned po zveřejnění výsledků, a tak jsem stihla konzultaci pouze s poradcem na fyziku. Zkoušky jsem absolvovala úspěšně a s výsledky jsem spokojená. Nyní mě tedy čekají tři měsíce prázdnin a pak další akademický rok, na který se už také těším a jsem zvědavá, co přinese tentokrát.