Zaměřeno na studium

Program, který jsem si ke svému studiu na univerzitě v Durhamu vybrala, se nazývá Přírodní vědy (Natural Sciences). Jeho výhodou je, že nabízí pestrý výběr forem a předmětů studia. Kromě rozlišení na tříletý bakalářský program (BSc) a čtyřletý magisterský program (MSci) je také rozdíl mezi všeobecným Natural Sciences a takzvaným Joint Honours degree, tedy kombinací dvou oborů, která musí splňovat daná kritéria.

Základní princip je vždy stejný, studenti si na každý rok vybírají předměty z více různých oborů v celkovém rozsahu 120 kreditů, a v každém oboru mají na výběr ze stejné (nebo velmi podobné) nabídky předmětů jako studenti jednooborových programů. Jeden předmět má standardně 20 kreditů, ale některé jsou i za 40 nebo naopak jen za 10 kreditů. Výběr se musí řídit určitými pravidly a předměty také musí být slučitelné z hlediska rozvrhu, stále však poskytuje relativně velkou svobodu. V případě Joint Honours je pro danou kombinaci oborů velká část předmětů již předepsána, s větší volností výběru spíše až v pozdějších ročnících. Já jsem si pro svůj první ročník vybrala předměty, které mi dovolují ubírat se cestou Joint Honours degree v matematice a fyzice. Pro tuto kombinaci jsou v prvním ročníku všechny předměty předepsané, jelikož ale tvoří základ pro další studium matematiky a fyziky, jsem s touto volbou spokojená. Tyto předměty jsou: Analysis I, Calculus and Probability I, Linear Algebra I, Foundations of Physics 1 (což je předmět za 40 kreditů) a Discovery Skills In Physics. Ve většině těchto předmětů vyučování sestává z přednášek a cvičení, v případě matematických předmětů také z hodin na pomezí mezi přednáškami a cvičeními, kde se řeší vzorové úlohy. Přednášky se konají ve velkých přednáškových sálech a všichni studenti daného předmětu je mají společné, do menších skupin jsou rozděleni pouze na cvičení. Každý student také dostane přiděleného akademického poradce, se kterým se pak schází alespoň jednou za trimestr a má tak příležitost probrat různé akademické záležitosti či úskalí studia. Předmět Discovery Skills in Physics je v určitém ohledu jiný než mé ostatní předměty, jelikož neobsahuje mnoho přednášek a hlavními částmi jsou laboratorní praktika a lekce programování. Také zde není žádná písemná zkouška, jelikož ohodnocení spočívá ve vypracování protokolů, úkolů z programování a další práce spojené s laboratorními měřeními. Rozlišují se dva typy úloh a testů, tzv. formative a summative. Výsledky z formative se nezapočítávají do závěrečného ohodnocení, které je tvořeno známkami ze summative. Ve všech mých předmětech, kromě Discovery Skills, jsou jediným summative závěrečné písemné zkoušky, které budeme absolvovat letos v květnu. Nicméně stále máme velké množství formatives, které jsou také povinné. Ve všech předmětech je na každý týden nějaký úkol a na začátku tohoto trimestru se konaly zkoušky, jejichž účelem bylo připravit nás na ty závěrečné. Ve fyzice byl formát zkoušky velmi podobný té závěrečné, zato v matematice byly zkoušky mnohem kratší, takže ty finální nepřipomínaly do takové míry. I přesto, že jsou tyto zkoušky pouze formative, poskytují efektivní způsob motivace zopakovat si probranou látku a umožňují zjistit, na které oblasti je třeba se soustředit více. Myslím, že pro mě to bylo velmi užitečné a také jsem si uvědomila, že rozhodně není snadné věnovat velké množství času studiu během prázdnin, zvláště při návratu domů během Vánoc. Nadcházející studijní volno bude ovšem výrazně delší a tak věřím, že se na zkoušky stihnu dobře připravit. Závěrem chci říci, že jsem vděčná za příležitost studovat v Durhamu, možnost kombinovat matematiku s fyzikou a čerpat z toho, co univerzita nabízí.