Začátek konce - Bakalářka

Druhý ze tří let mého bakaláře už je za mnou a ještě před začátkem prázdnin jsem musel podstoupit oficiality spojené s výběrem vedoucího bakalářské práce a tématu. A tím jsem se ocitl již na dohled konce mého studia v Durhamu, jelikož třetí ročník je již v podstatě cílovou rovinkou, která spěje k odevzdání bakalářky a závěrečným zkouškám.

Bakalářská práce je v anglickém systému celkem důležitá – má váhu dvou modulů/předmětů, kterých si musíme každý rok vybrat 6 (ve třetím ročníku tedy pouze 4 + Bc. práce). Já jsem se rozhodl zaměřit se na makroekonomii a práci budu psát na vliv kryptoměn na současné paradigma centrálního bankovnictví – jestli mohou projekty jako Bitcoin změnit způsob, jakým dnes funguje standardní monetární politika.

Psaní této práce je velice institucionalizovaný proces, kdy na počátku musí každý student najít na odpovídající fakultě odborníka na dané téma a získat ho, jako vedoucího práce. To často bývá dost náročné, neboť existují témata populárnější, a experti z těchto oborů mají jen omezený počet lidí, které mohou dozorovat. Monetární ekonomie však naštěstí není tento případ, takže jsem se bojům o vedoucího práce vyhnul.

Další fází je letní příprava, kdy bych se měl přes prázdniny začít více zajímat o dané téma a připravit si předběžný seznam literatury, ze které bych chtěl čerpat. S tím možná budu mít menší potíže, neboť téma digitálních měn je relativně nové a množství literatury k němu se vztahující je zatím spíš menší, ovšem na druhou stranu se často vyskytuje v médiích a zejména mnoha dynamických zájmových skupinách.

Na začátku akademického roku pak práce postoupí do konkrétnější fáze, kde bych měl již číst primární a sekundární literaturu a připravit předběžnou osnovu práce. V průběhu roku má každý student vyhrazených 8 hodin, které může strávit se svým vedoucím práce nad přípravou, pokud však téma daného akademika zajímá a student je aktivní, často je tento limit překročen.

Závěrečnou fází je pak sepsání práce, které obvykle začíná v druhém trimestru a končí někdy v období velikonočních prázdnin (data odevzdání se liší na jednotlivých fakultách). To probíhá stejně jako kdekoli jinde, a výsledkem musí být bakalářská práce o délce 12 tisíc slov. Hodnocení této práce pak bude tvořit přibližně čtvrtinu hodnocení celého titulu a často se uvádí také samostatně.

Docela se na celý tento proces těším; téma, které jsem si vybral, není obvyklé ani snadné, ovšem mě osobně připadá velice zajímavé a proto doufám, že mě práce na bakalářce bude bavit a povede se mi ji dobře skloubit s náročnějšími předměty třeťáku i s prací ve vedení spolků, které mě příští rok čekají.