Začátek konce

Přestože jsme tím všichni bez rozdílu naprosto šokováni, univerzitní studium se pro mě a mé spolužáky pomalu ale jistě přehouplo do své druhé poloviny. Asi nejvíce nám to připomněl fakt, že jsme si za poslední dva týdny museli projít náročným a velmi stresujícím procesem návrhu naší budoucí disertační práce.

Disertační práce je pro každého studenta vyvrcholením univerzitního studia – je to nejdelší odborná práce za celé studium, jejím psaním studenti stráví většinu celého třetího ročníku a známka z disertace také značně ovlivňuje konečnou klasifikaci univerzitního diplomu.

Od všech ostatních esejů se liší nejen svým rozsahem, ale také (a především) tím, že při psaní disertace studenti úplně poprvé provádějí vlastní originální výzkum. Narozdíl od běžných esejů, které jsou ve své podstatě shrnutím již sepsané odborné literatury o daném problému, při výběru tématu disertační práce musí studenti najít „mezeru“ v již existující literatuře a tu následně vyplnit svým vlastním výzkumem. Pro všechny studenty je tedy disertace obávanou, ale zároveň s napětím očekávanou výzvou.

Celý proces začal minulé úterý, kdy nám na jedné z přednášek byly rozdány seznamy profesorů, kteří budou příští rok vést studenty při disertačních pracích, spolu se seznamem témat, kterými se každý z profesorů zabývá ve svém výzkumu, a které si tedy studenti mohou zvolit jako téma svých disertací. Následující týden byl skutečně hektický – každý z nás se musel v co nejkratším čase rozhodnout, jakou oblastí se chce zabývat ve své disertaci, stanovit si konkrétní téma a poté požádat profesora, jenž je na toto téma odborníkem, o dohled při psaní disertace.

Vzhledem k tomu, že každý profesor může během jednoho roku dohlížet na maximálně deset studentů, aby se jim mohl dostatečně individuálně věnovat, času skutečně nebylo nazbyt; někteří profesoři byli plně obsazeni již během prvních 24 hodin. Já jsem si jako předběžný název své disertace zvolil ‘Politika německé vlády vůči další ekonomické a fiskální integraci Evropské Unie‘. Při jejím psaní mne bude vést doktor Stefan Wolff, původem německý profesor, jenž je uznávaným odborníkem na zahraniční politiku Německa a rozšiřování Evropské Unie; o obojím vydal již několik odborných publikací a přednášel na univerzitách v Německu, Velké Británii, USA a dalších zemích. Jeho vedení pro mne tedy při psaní disertace bude obrovským přínosem.

Nyní ovšem musíme myšlenky na disertaci opět alespoň na krátkou chvíli opustit, druhý trimestr se blíží k závěru a tím pádem se blíží i termíny pro odevzdání velkých esejů pro tento trimestr – je tedy načase na ně zaměřit naše veškeré úsilí. Kromě toho se však stále snažím využívat rozsahu mimoškolních aktivit nabízených v rámci univerzity: například tento týden navštívil školu Paul Mason, známý spisovatel a politický komentátor BBC. Zúčastnil jsem se jak jeho velice zajímavé přednášky na téma ‘Power to the People: A History of Working Class Revolt‘, tak také následné formální recepce, kde studenti měli příležitost si s panem Masonem osobně promluvit. Tohle je ostatně jedna z velkých výhod, které spatřuji ve studiu na tradiční a velké univerzitě - má kapacitu a prostředky, které jí umožňují uspořádat mnoho velmi exkluzivních akcí (např. loňská poslední předvolební debata předsedů hlavních britských politických stran), které studenti malých univerzit nemají možnost zažít. Snažím se tedy z toho času, který zde ještě strávím, vytěžit maximum.

Vánoční trhy v Birminghamu
Universita v Birminghamu
Paul Mason