Univerzita: Realita Online

Studium v zahraničí se již ve své podstatě potýká s mnohými překážkami. Letošní rok nám všem přidal další překážku – globální pandemii. Největší výzvou celé této situace je, že musíme spoléhat na ostatní. Žádný světový režim nemá sílu tuto situaci plně ovládnou, výsledek závisí na lidech dodržující doporučení či nařízení a na tom, jak si váží zdraví lidí ve svém okolí.

Přístup naší univerzity k této situaci hodnotím velmi kladně, již v březnu jsme svižně přestoupili na online výuku a v průběhu léta se vedení podařilo naplánovat takový režim, který si zachoval hlavní pozitivum studia na naší škole – „Hands-on Experience.“

Škola vyhodnotila rizika osobní docházky a rozhodla, že všechny takovéto hodiny se musí pro daného studenta odehrávat v jeden den. Všechny ostatní přednášky a hodiny se přenesly do online prostředí. což je podle mě velké pozitivum celé této situace. Osobně doufám a věřím, že si nejen univerzity, ale i velké firmy uvědomí pozitivní přínos práce z domu. Avšak je třeba přiznat, že ve větších rodinách toto nemusí být zcela komfortní, naopak, může být i problematické.

Jakožto student druhého ročníku se nyní přihlašuji na „Placement Year.“ Oproti minulému roku, kdy jsem kvůli pohovoru na letní stáž musel absolvovat šesti hodinovou cestu vlakem s několika přestupy z Bristolu na sever Birminghamu, jsou přijímací řízení podstatně jednodušší. Nyní se jen stačí připojit, zapnout mikrofon s kamerou a předvést to nejlepší.

Online konference, ale i běžné setkání s přáteli ve skupině větší, než šest lidí se tak stává naší novou realitou. Nyní už jen doufám, že se vtip o babičce vyprávějící vnukům o tom, jaké to bývalo chodit každý den do školy, nestane realitou našeho budoucího života.

Meeting vedení studentského spolku

Univerzita: Realita Online