Třetí semestr v St. Andrews

V dnešním příspěvku se krátce vrátím ke své letní stáži na Ministerstvu zahraničních věcí a zaměřím se na události v pořadí již třetího semestru na St. Andrews.

Po návratu z Tanzánie jsem v srpnu nastoupil na oddělení Sub-saharské Afriky na Ministerstvu zahraničních věcí. Co se týče práce, ke které jsem se na ministerstvu dostal, záleželo výhradně na řediteli mého oddělení, čím mě pověří. V prvních dnech stáže jsem se především rozkoukával a snažil se zapamatovat cestu do kanceláře, což se ukázalo jako nelehká úloha, poněvadž budova Černínského paláce je tak trochu bludiště. Pomalu ale jistě jsem se však bez problému do běžné praxe dostal a začal jsem svým dílem přispívat do chodu Afrického oddělení. První úkol, který jsem dostal, spočíval v monitorování prezidentských voleb v Zimbabwe, které začaly ve stejnou dobu, v jakou jsem já nastoupil. Kromě informací, které jsem sesbíral ze světových médií, jsem měl k dispozici informace z ambasády přímo v Harare, hlavním městě Zimbabwe. Každá ambasáda má povinnost zasílat pravidelné zprávy o situaci v dané zemi, které ministerstvo používá jako hlavní zdroj informací. Vzhledem k volbám, které se v zemi odehrávaly, jsem dostával několik aktualizovaných zpráv denně, které mi poskytly mnohem rozsáhlejší a zároveň podrobnější obraz o situaci v Zimbabwe. Mezi úkoly, ke kterým jsem se během své stáže dostal, dále patřily například monitoring prezidentských voleb v Mali, předklad dokumentů, kontrola dokumentů, psaní analytických shrnutí a příprava podkladů pro nové zastoupení v Senegalu. V závěru stáže jsem se dostal ke zpracování hrubé verze české role v koncepci spolupráce EU a Afriky a podílel jsem se na organizaci setkání honorárních konzulů v Praze. Ačkoliv byla moje stáž na MZV relativně krátká, můžu říct, že mi rozhodně pomohla v tom, že jsem získal nejen solidní přehled o tom, jak ministerstvo funguje a jaká je jeho role v EU a v ČR, ale také v tom, že jsem si prohloubil znalosti z hodin mezinárodních vztahů a přidal k nim rozměr reálné práce.

Tentokrát jsem se do St. Andrews vydal o několik dnů dříve než loňský rok. Jakožto tajemník University Hall jsem musel dorazit s předstihem, abychom spolu s dalšími členy pořadatelského týmu zajistili vše potřebné pro příjezd nových studentů. Freshers week, neboli orientační týden, byl po všech stránkách náročný, ale jsem za něj rád, neboť mi tento rok poskytl pohled z druhé strany bariéry.

Co se týče školy, i v tomto semestru pokračuji ve studiu Mezinárodních vztahů, Arabštiny a Ekonomie (Finance). Ačkoliv jsou předměty obecně o něco náročnější než v prvním roce, pořád člověku zbývá relativně dost času na mimoškolní aktivity. Kromě ligy ve vybíjené, kterou vedu i tento rok, jsem se pustil do přispívání do studentského časopisu zaměřeného na mezinárodní dění. Píšu jeden článek měsíčně, ve kterém se zabývám převážně africkými zeměmi. Kromě psaní můj volný čas vyplňuje také práce, kterou se mi podařilo po několikaměsíčním snažení konečně najít. I když nejde o žádnou naplňující činnost, práce kuchyňského pomocníka generuje alespoň nějaký příjem. Další aktivita, kterou vyplňuji svůj volný čas, je stáž pro jednu poradenskou firmu, v rámci které mám za úkol jednou měsíčně analyticky zpracovat souhrn událostí ve dvou zadaných zemích.

Celkově si druhý rok na St. Andrews užívám. Snažím se zužitkovat zkušenosti z minulého roku a zapojuji se jen do aktivit, které mi dají reálný přínos. Rovněž se snažím udržet si dobré známky, což je jeden z důvodů, proč mi nezbývá příliš volného času a proč musím, bohužel, svůj příspěvek zkrátit a ukončit. Více postřehů příště!