To druhé místo

Právě se nacházím na šestitýdenním táboře PROMYS pro mladé matematiky v Oxfordu. Program je zaměřený na teorii čísel a mým úkolem je pomáhat středoškolákům organizovat víkendový program a příležitostně přednášet. Vlastně je nás pět, co máme tohle na starosti.

Sám jsem se účastnil na střední škole mnoha seminářů, táborů a soutěží (celkem jsem na nich strávil ne méně než 26 týdnů), ale PROMYS je svého druhu unikát. Například tempem přednášek. Většina táborů trvá přibližně týden a přednášky nejsou tematicky spjaty, takže každá obsahuje stručný nástin nějaké oblasti, formulaci hlavních vět a problémů a někdy i hlavní myšlenky nějakého důkazu.

Tady je to naopak. Přednášky jsou všechny o teorii čísel nebo teorii grafů a postupují tak rychle, aby byly pozadu za studenty. Očekává se tedy, že studenti objeví některé výsledky samostatně. Někteří stihli za týden dokázat Základní větu aritmetiky, kterou přednášející jinde odvodí za hodinu.

Poměr matematických a jiných aktivit je nezvyklý. Ve všední dny studenti dostanou sadu problémů, které musí ještě ten den vyřešit a odevzdat. Zbytek času tráví na „projektech“ a řešením problémů navíc.

Je to poměrně prestižní program, který naneštěstí není v Česku a na Slovensku příliš dobře znám. Pro středoškoláky, kteří se programu už někdy zúčastnili, jsou určeny pokročilejší přednášky z teorie grafů a náročnější projekty. Občas se stane, že v takovém projektu studenti natrefí na zajímavý problém a jejich výsledky jsou publikované ve vědeckém časopise.

Na zábavu je vyhrazen víkend.

Přístup účastníků k matematické olympiádě a podobným soutěžím je pro mě nezvyklý. Jen dva z 16 studentů se zúčastnili Mezinárodní matematické olympiády a nikdo nezískal medaili. Průměrné české nebo slovenské soustředění má v tomto směru mnohem úspěšnější účastníky. Asi je to tím, že dostat se na takové soustředění vyžaduje dobrou schopnost řešit problémy, zatímco tady je důraz na schopnost učit se. Možná někoho odradí délka programu.

Součást role organizátora (orga) je dělat vlastní matematiku. Studenti tak vidí, že jsme především matematici a ne učitelé. A přednášky, které si dáváme navzájem, budou součástí sborníku tento rok a třeba pomůžou někomu zjistit něco zajímavého nebo sehnat sponzory programu na další roky.

Loni pozvali do Bostonu víc Evropanů, aby vytvořili členskou základnu. Myšlenka je taková, že účastníci třeba budou chtít někdy orgovat.

PROMYS existuje 26let a až do tohoto roku se vždy konal jen v Bostonu. Letos poprvé se koná i v Oxfordu. Patrně proto, že Clay Mathematics Institute – nadace zodpovědná za program – se zvolna přesouvá do Evropy.

A premiéra je to velkolepá. Mnoho známých matematiků bude přednášet pro publikum šestnácti středoškoláků. Tento víkend to bude Sir Andrew Wiles. Patrně nejznámější současný matematik. Proslavil se především důkazem velké Fermatovy věty, která zůstávala 358 let nedokázaná navzdory úsilí matematické komunity.