TED: Ideas worth spreading

Koronavirovou karanténu jsem se rozhodla strávit v Londýně, abych mohla pracovat na všech esejích a učit se na zkoušky bez přidaného stresu z urychleného a zmateného přesunu zpět do Česka, vystěhování se z bytu a debat s ubytovací agenturou.

Přidanou hodnotou se nakonec ukázal i fakt, že se náš londýnský byt pyšní relativně velkou terasou. Taková věc se postupem času stávala v centru Londýna vzácnou komoditou, zvláště když britská vláda povolila jen hodinový pobyt venku denně s cílem omezit shlukování, což bylo v londýnských parcích dokonce hlídáno vrtulníky s termokamerami.

Jako hlavní odreagování a smysluplné využití přestávek mezi učením a psaním jsem se nakonec po hlavě vrhla na překládání titulků. Už před pár lety jsem zjistila, jak jednoduché je se stát součástí celosvětové TED a TEDx komunity. Předpokládám, že všichni už někdy viděli vzdělávací videa či přednášky z těchto striktně organizovaných konferencí. Málokdo ale ví, že v podstatě kdokoliv může překládat titulky k TED a TEDx videím a pomoci tak “šířit nápady” napříč jazykovými bariérami. Přestože jsem za poslední roky přeložila už relativně dost videí, všechen čas navíc v londýnské karanténně výrazně pomohl k exponenciálnímu růstu mého celkového skóre.

Díky překladu titulků z angličtiny do češtiny se nejen dozvídám něco nového, ale především si můžu zase trochu pocvičit češtinu. Asi podobně jako většina Čechů studujících v zahraničí cítím, jak pomalu ztrácím přirozený cit pro svoji mateřštinu, a s námahou vzpomínám na některá česká slova, která jsem už dlouho nepoužila.

Při překládání jsem přišla na několik zajímavostí v anglicky mluvících TED a TEDx přednáškách.  Jako příklad můžu potvrdit známý fakt, že čím víc je přednáška založena na příběhu, tím zajímavější je pro diváky. Titulky mají také omezený počet znaků za sekundu, takže čím rychleji přednášející mluví, tím těžší je najít co nejkratší překlad každé jejich fráze.

Všichni dobrovolníci překládající pro TED a TEDx si mohou vybrat videa k překladu. Postupně jsem se tak posunula od přednášek o obecných životních rad k více jedinečným a zajímavým tématům. Myslím, že jsem teď už asi expert na to, jak najít smysl života, štěstí, lásku i životní rovnováhu. Na druhou stranu příběhy bývalého zaměstnance Google pracujícího na digitalizaci americké vlády, flétnistky z bostonského metropolitního orchestru, či matematiků vysvětlujících současnou politiku mě inspirují a motivují nejen k překladu dalších videí.