Studium v Durhamu téměř u konce

Minulý trimestr se mi konečně naskytla příležitost začít s doučováním, o které jsem měla zájem již minulý rok, ale bohužel to v té době nevyšlo. Jedná se o studentský dobrovolnický projekt, který zprostředkovává doučování místních žáků středních škol v nejrůznějších předmětech.

Já jsem se přihlásila na doučování matematiky a tato aktivita mne velmi baví. Mám radost, že moje žačka projevuje zájem a snahu o zlepšení a já mohu alespoň mírně přispět k rozvoji jejích schopností. Je pro mne zajímavá zkušenost vysvětlovat věci, které už dlouho sama považuji za samozřejmé, a pokaždé je to pro mne o něco snazší.

Nejvíc času stále trávím nad svým závěrečným projektem. Tento trimestr jsme mimo jiné vytvářeli postery a připravovali jsme si prezentace o naší dosavadní práci. Bylo pro mne užitečné shrnout téma mého projektu a díky tomu si i ujasnit, jakým směrem bych dále chtěla pokračovat.

Se svou volbou předmětů jsem spokojená a postupně zjišťuji, jak jsou propojené. Některé z nich také souvisí s tématem mého projektu. Nejvíce mne baví topologie, ve které se cvičíme v abstraktním myšlení a seznamujeme se s mnoha důležitými matematickými koncepty. Ráda bych se této disciplíně věnovala i v budoucnu, zvláště jejím aplikacím.

Co se týče kulturních akcí, nedávno jsem se v rámci výletu organizovaného mojí kolejí podívala do Bowes Museum, kde jsme mohli vidět zajímavé expozice z historie umění. Minulý trimestr se mi moc líbila studentská taneční show provedená na způsob soutěže StarDance. Z nadcházejících událostí se velmi těším na představení muzikálu Pomáda.