Studia a podnikání

Předtím, než nastíním, jak se prozatím vyvíjí můj třetí rok v St Andrews, se vrátím k létu a aktivitám, ke kterým jsem se během něho dostal.

Ačkoliv jsem strávil poměrně velké množství času přípravou svých letních plánů – chystal jsem se na speciální „entrepreneurial“ program v rozvojové zemi, který pomáhá místním podnikatelům zlepšovat jejich firmy, byl jsem nakonec nucen zůstat doma v Praze. Kvůli kolizi jedné z mých zkoušek a přípravného setkání povinného pro účast v mém programu jsem se musel nakonec svých původních plánů vzdát. Když jsem v květnu přijel do Prahy, neměl jsem tedy žádné ponětí o tom, co budu v létě dělat.

Naštěstí se mi podařilo celkem rychle si zajistit stáž v poradenské firmě, která se zabývá politickými a bezpečnostními analýzami a pro kterou jsem pracoval už od října 2013 jako analytik pro Somaliland a Tanzánii. Stáž pro Frontier Horizons mi umožnila navázat na moji předešlou práci a posunula mě o krok dále především, co se týče mých analytických schopností. Bylo zajímavé sledovat, jak se akademické znalosti Mezinárodních vztahů přetavují v prodejní materiál a uplatňují v reálném životě. Během mé stáže jsem se konkrétně dostal k pravidelnému detailnímu zpravodajství z několika zemí světa, detailním analýzám politického a ekonomického prostředí ve dvou afrických zemích a aktivitám, které přispěly k rozvoji firmy. Velkou výhodou byl úzký kontakt se samotným ředitelem společnosti, který se o své stážisty upřímně zajímal a snažil se je zasvětit do tajů své firmy.

Díky Nadaci The Kellner Family Foundation se mi podařilo získat druhou letní stáž, tentokrát v Sotio, biotechnologické firmě, která se zabývá vývojem léčivých přípravků pro léčbu nádorových onemocnění. V rámci České republiky se jedná o naprosto unikátní projekt, neboť kvůli nesmírně vysokým nárokům na počáteční výši investice a potřebné vědecké knowhow a zkušenosti není vůbec jednoduché takový projekt rozjet. Být součástí takovéto společnosti, i když pouze na pár měsíců, proto byla opravdová čest a člověk měl pocit, že jeho práce má smysl. Vzhledem k mému akademickému zaměření jsem se samozřejmě nemohl podílet na zkoumání a vědecké práci v laboratoři. Stal jsem se součástí oddělení Strategie a rozvoj společnosti jakožto Junior Analyst. Než jsem pro toto oddělení začal pracovat, musel jsem se nejdříve prokousat skrze hodně informací, především co se týče samotného výzkumu Sotia a biotechnologií obecně. I když šlo o opravdu velké množství informací, bylo neskutečně zajímavé objevovat nový obor, ke kterému jsem do té doby neměl žádný vztah. Prvních pár týdnů jsem pracoval pro Finanční oddělení a poté jsem se již věnoval oddělení Strategii, v rámci kterého jsem pracoval na analýze blízkovýchodního trhu s léčivy a biotechnologiemi. I když jsem byl pouhým stážistou, měl jsem k dispozici široké zázemí firmy. Pokud bych měl tuto zkušenost srovnat s mou stáží na MZV, působení v soukromé sféře by v tomto případě jasně zvítězilo.

Po návratu do St Andrews jsem se snažil zužitkovat zkušenosti z léta a pokračoval jsem v rozvoji svého business projektu, který jsem založil v druhém ročníku. Z malého systému pro doručování sushi jsme se rozrostli a provozujeme malý obchod se sushi v centru St Andrews na Market Street. Vzhledem k velké časové náročnosti podnikání a studia jsem pro tento semestr zanechal všech ostatních mimoškolních aktivit.

Po akademické stránce jsem již ve třetím ročníku, tedy „Honours“, studia Mezinárodních vztahů a Arabštiny. Honours na St Andrews značí začátek důležitého období, protože výsledný titul se tvoří právě ze známek ze třetího a čtvrtého ročníku. Zvýšení požadavků na studium je znát, ale nejde o nic nezvladatelného. V rámci arabštiny mám dva moduly – Media Arabic a Short Stories. Zatímco Media se koncentruje na rozvoj jazykových dovedností, Short Stories jsou směřovány spíše k literární stránce jazyka. Co se týče Mezinárodních vztahů, mám pouze jeden modul – Peacekeeping and Humanitarian Interventions, který se zabývá především intervencemi OSN.

To je prozatím vše. Příště se pokusím přinést více akademických poznatků ze třetího ročníku na St Andrews.