Studentské strasti a zajímavosti

Od posledního příspěvku uplynulo něco přes tři měsíce. Během té doby jsem stihla úspěšně složit zkoušky, pracovat na pár školních projektech, a tak trochu panikařit z toho, co přinese tento semestr.

S příchodem každého roku se jistým způsobem očekává, že se úroveň studia zvýší, stejně jako kvantum učiva. Zároveň se nedá vyhnout pocitu, že horší už to snad být nemůže, jinak by to v takovém případě člověk nemusel zvládnout. Přesně takový pocit si v tomto období nemůžu odpustit. Z nějakého důvodu se managementu mého oboru podařilo velmi nevyrovnaně rozdělit moduly mezi letošní dva semestry, a tak mě tento semestr čeká přinejmenším třikrát více práce, zkoušek a obsáhlejší písemné práce. Vzhledem k tomu, že již minulý semestr mi připadal dost napjatý, tento vyšší napjatosti snad už dosáhnout nemůže. Občas si ale představím ten moment, kdy dopíšu poslední zkoušku a ze mě opadne veškerý ten stres. Tedy jen do té doby, než si uvědomím, že zkouškami to nekončí a že vlastně ještě budu čekat minimálně další měsíc na výsledky. Koneckonců ale doufám, a snad i věřím, že to dobře dopadne, já se ohlédnu zpět a opětovně si uvědomím, že jsem schopná jít dál, vytrvat a pracovat na sobě ještě víc.

Tento rok oproti předchozím akademickým rokům by mi měl ujasnit můj směr, nebo alespoň nastínit. Nejen obsah učiva, ale především jedna zásadní práce by měla pomoci k tomu, abych sebe samou více poznala a následně si utvořila jasnější představu o tom, kam bych se chtěla v budoucnosti dostat, co konkrétnějšího v oboru psychologie by mě mohlo bavit, jakým způsobem bych toho měla docílit, a na co bych se třeba měla zaměřit. Tato zásadní práce obsahuje písemné zpracování tří komponentů: sebe-poznání, průzkum trhu, a sebe-prodání se. Je to tedy souhrn tří oblastí, na které by měl každý student v průběhu studia pracovat. Myslím si ale, že spousta studentů se tomu vyhne, a v jiných případech na tom pracují méně konstruktivně. Proto je užitečné, že u nás to zasadili do povinných prací, a že si můžeme konstruktivně vypracovat portfolio, které se v budoucnosti rozhodně neztratí.

Dalším přínosným prvkem tohoto roku je mini projekt v obou semestrech. V podstatě jde o náhled do akademičtějšího odvětví našeho oboru. V prvním semestru jsme ve skupinkách zkoncipovali a provedli vlastní kvalitativní studii na téma vlivu sociálních médií ve večerních hodinách na spánek. Takto jsme kopírovali tradiční postup při vlastním výzkumu, kterým se věnují akademici – nejdříve jsme navrhli design, vypracovali různé podpůrné dokumenty (např. formulář o etice a souhlasu k účasti ve studii), poté jsme pozvali k diskuzi studenty, zanalyzovali to a nakonec sepsali v písemné zprávě. Stejných kroků se držíme i tento semestr, během kterého se zaměřujeme na kvantitativní výzkum na téma sekvenční učení. Připraví nás to na práci takového typu, kterou budeme příští rok vypracovávat samostatně a ve větším rozsahu. Nakonec nás to zasvětí i do dalšího odvětví psychologie, a poskytne příležitost (i když neoficiálně) přispět novými zjištěními do výzkumu v dané oblasti.