Studentem na celý úvazek

Co se sebou přinese konec školního roku kromě závěrečných zkoušek, bych opravdu nečekal. Pochopitelně stres, uniklé první letní festivaly a přemýšlení, jak co nejrychleji odstartovat letní prázdniny.

Ty mě navíc vůbec poprvé čekají především v Česku. Možnost zahraniční jazykové školy či animování v zahraničí jsem se rozhodl vyměnit za nové pracovní příležitosti v oblasti marketingu a dobrodružství v rumunském Banátu. Zkrátka léto by se mělo využít tak, abychom si na konci neřekli, že jsme se nikam neposunuli, nic nenaučili. Představa, že to tak mnoho mladých lidí může skutečně mít, mě trochu děsí, ale o to více si vážím všech příležitostí a podpory, které se mi dostává. 

Konec školního roku vlastně pro mě nebyl vůbec jednoduchý. A chtěl bych se o to  podělit, neboť o úspěších čteme a slýcháváme často a neúspěchy a zklamání často zůstávají tabu. A přitom je každý prožíváme. A někdo jako já o nich nerad mluvím, neboť si nepřipouštím vlastní prohru před ostatními. Možnost přijmutí druhé pracovní příležitosti a zkusit se posunout zase o něco výš. Tak zněla výzva a já se rozhodl ji přijmout. Akademická priorita se mi vymkla z rukou a v kombinaci s pracovním nadšením se období stalo těžším s pocitem, že je důležité se rozhodnout, kde priority opět skutečně stojí. Vysoká škola, tu mi přece nikdy nikdo nemůže vzít. Kdy si ji udělat jindy než právě teď. A proto i přes výše zmíněné menší peripetie jsem postoupil do druhého ročníku bakalářského studia politologie a mezinárodních vztahů. Studium je moje priorita. Jen se ze mě stal student na celý úvazek s celým úvazkem. 

Během léta jsem na mojí Vysoké škole CEVRO Institutu absolvoval Summer School: Classical Liberalism in Philosophy, Economics, and Politics. Ta byla zorganizována ve spolupráci s OHIO University, FLORIDA University, s Liberárním Institutem a s VŠ J.E.Purkyně. Dále se letní školy účastnilo přes 35 mezinárodních studentů z celého světa. Byla to perfektní příležitost se mnohem více seznámit s filosofií, historií a ekonomií Rakouska například. 

A co mě čeká v prvním trimestru? Mezi povinnými a volitelnými předměty mám České moderní dějiny, Evropské integrační procesy, Pojmy a metody komparativní politologie, Teorie mezinárodních vztahů, Alternative Currencies and decentralized monetary system, European Union Law a na svojí angličtině jsem se rozhodl pracovat v rámci volitelného předmětu Anglické konverzace. 

Je se opravdu na co těšit. Přeji Vám pěkný den!