Stáž aneb Hunger Games pro ekonomy

V druhém ročníku se mluví o stážích více než kdy dříve. Dlouhé chodby knihovny zdobí pestrobarevné letáčky nabízející stáže, možnost dobrovolnictví v zahraničí či rovnou vědecké pozice pro studenty bakalářských oborů. Zdá se, že dobrý titul totiž člověka v kariéře posune pouze do jisté míry. Nezáleží pouze na něm, ale i na jiných aktivitách, které jedince vyzdvihnou oproti jeho vrstevníkům a tím mu i usnadní proces hledání práce či úspěch při hledání navazujícího studia.

Především na fakultě ekonomie se dává důraz na poskytnutí co možná nejvíce informací o pracovních příležitostech během prázdnin a jiných možnostech, jak se naučit více praktických věcí.

Je to v mnohých ohledech podobné závodům. Na startovní čáře stojí většina studentů s hodně podobnými známkami, podobnými koníčky a většinou i cíli. Mezi ekonomy je jednou z nejvyšších met práce pro titány investičních bank jako jsou například Goldman Sachs,  consulting firmy jako je McKinsey & Company či rovnou práce pro firmy jako jsou P&G či PwC. Právě PwC je jednou z nejkýženějších pracovních destinací mnohých studentů ekonomie.


Aby se člověk dostal do těchto vyšších kruhů a získal stáž, která by mu v budoucnosti mohla zajistit zářnější kariéru, nestačí jen mít dobré známky. Spousta studentů se angažuje ve školních spolcích, pořádají akce a tzv. „bake sales“ při kterých prodávají domácí koláčky s cílem vybrat dostatek peněz na určitou akci či spolek. Osobně nemám nic proti bohulibé činnosti či angažování se v zájmových aktivitách. Na druhou stranu ale s překvapením často vidím, že mnozí mí vrstevníci dělají určité činnosti pouze s vidinou perspektivní stáže bez jiné větší motivace. Čím dál více lidí zakládá spolky, které mívají více méně stejnou náplň a na pozice viceprezidentů a členů komise dosazují své známé. Dochází tak do jisté míry o neúspěšný pokus o diverzifikaci, kde se skupiny snaží od sebe navzájem odlišit a tím se sice posunou o něco dál, ale plošně se takto posune velká část studentů a tím je efekt takřka nulový. Linkedin profily se pak často plní nepřeberným počtem organizací a všelijakými, často úsměvnými, pozicemi, který dotyčný zastával ve spolcích, kterých je občas až moc.

Je proto důležité si potenciální stáž opravdu dobře rozmyslet a brát budoucí volby v potaz již při volbě volnočasových koníčků. Takové znalosti z klubu programování či startup simulací se mohou jednou hodit. Po přednáškách vedených na Univerzitě je ale také patrné, že většinou lidem nejvíce pomůže aktivita v oboru, který je opravdu zajímá a nedělají ho jen pro zářez v životopise.

Myslím, že v hledání té správné stáže je potřeba mít hodně psychické odolnosti, protože se může jednat o velmi zdlouhavý proces. Některé firmy vypisují několik kol a několik měsíců dlouhé čekání na psychice nepřidá. Dále je také důležité se prodat. Podle mne Češi obzvlášť nemají ve své povaze se vychvalovat, i když se to třeba od nich čeká. Falešná skromnost by tudíž měla jít stranou a s nadhledem a pokorou by člověk měl být sebevědomý v „prodání“ sebe sama. V neposlední řadě je také podle mne důležité být trochu kreativní ve výběru stáže a nebát se pustit se třeba do neprobádaných vod. Z osobní zkušenosti si myslím, že někdy je ideální stáž ta, která není nijak inzerovaná, ale o kterou si člověk požádá.