Široké spektrum přednášek

Začátkem tohoto trimestru jsem se rozhodla, že se zapojím do studentského dobrovolnického projektu, který umožňuje a zprostředkovává doučování nejrůznějších předmětů pro místní žáky středních škol. Myslím, že je to výborný způsob, jak rozvíjet komunikační schopnosti, umění předat vlastní znalosti a vysvětlit co nejjednodušeji různé koncepty a postupy. Zároveň je to i příležitost, jak mít nějaký přínos a pozitivní vliv v oblastech, které se nedotýkají přímo mého studia. Přihlásila jsem se na doučování matematiky, ale proces nalezení vhodných žáků trvá poměrně dlouhou dobu, a tak jsem zatím ještě neměla příležitost s doučováním začít. Uvidíme, jak vše dopadne a zda si budu moci vyzkoušet a případně i zlepšovat své pedagogické schopnosti.

Jako doplnění k povinným předmětům nyní kromě přednášek Obecné relativity také chodím na přednášky Speciální teorie relativity a elektromagnetismu. Je to jeden z předmětů určený pro studenty druhého ročníku matematiky. Jelikož mám počet kreditů na akademický rok už vyčerpaný, nemám tyto předměty zapsané oficiálně ve studijním programu. Obě přednášky jsou velmi zajímavé a oceňuji, že jsou probírané do větší hloubky a z matematického úhlu pohledu oproti fyzikálním přednáškám v minulém roce. Tento matematický přístup mi opravdu vyhovuje a díky tomu se mi fyzika stává bližší a srozumitelnější.

Na univerzitě se také konají různé odborné přednášky určené jak pro studenty, tak pro veřejnost. Já chodím nejčastěji na matematicky nebo fyzikálně zaměřené, kromě nich mne ale také velmi zaujala i přednáška o lidském mozku. Z těch, které jsem absolvovala tento trimestr, na mne zapůsobila nejvíc kosmologická přednáška o počítačových simulacích vývoje vesmíru od jeho počátků až po současnost, která nám poskytla vhled do vědeckého výzkumu na Institutu výpočetní kosmologie v Durhamu.

Z dalších akcí, kterých jsem se zúčastnila, bych ráda zmínila jednodenní konferenci umělé inteligence, pořádanou studentskými spolky Entrepreneurs Durham a Durham Artificial Intelligence Society. Jejím hlavním cílem bylo seznámení účastníků s pokroky a vývojem umělé inteligence a s příklady současného uplatnění. Na programu byly jak přednášky, tak panelová diskuze týkající se dané problematiky. Nejvíce mne zaujala přednáška o problémech a otázkách spjatých s etikou, spravedlností a důvěrou na poli umělé inteligence. Z přednášky jsem pochopila, že v současnosti neexistuje žádný jednotný názor na řešení etických otázek spjatých s umělou inteligencí. Je důležité, aby se inteligentní systémy rozhodovaly nepředpojatě, což je ale často složité zajistit a dokonce i posoudit. Také je potřeba vzít v úvahu, že tato rozhodnutí a výstupy mohou být někdy nesprávné, jelikož technologie nejsou bezchybné. Rozhodně je oblast umělé inteligence velmi zajímavá a chtěla bych se o ní postupně dozvědět více. Z matematické stránky je umělá inteligence nosným oborem, a tak doufám, že se mi v průběhu studia naskytnou příležitosti do této oblasti více proniknout, které nebudu váhat využít.