Sfumato - Pavlína Havránková

Sfumato aneb jak děti naučit správně číst

Sfumato - Pavlína Havránková

Naučit děti správně a plynule číst je oříškem každého učitele základních škol. Bez čtení se v dnešní společnosti obejde málokdo, a proto je důležité tuto dovednost intenzivně rovíjet. Metodika Sfumato je technika splývavého čtení, která klade důraz na plynulost, vědomost a porozumění. Autorkou metodiky je PaedDr. Mária Navrátilová. Sama jsem měla možnost absolvovat třídenní školení s lektorkami, které touto metodou děti učí. Jejich zkušenosti jsou velmi pozitivní a metodu si chválí.

K formulaci této techniky jí vedly především osobní pedagogické zkušenosti při kterých si všimla, že mnoho dětí má potíže číst plynule a s porozuměním. V čem tedy metoda Sfumato spočívá?

Vzhledem k tomu, že lidská řeč je zpívavá, technika Sfumato pracuje převážně s vývojem intonace. Na každou hlásku se klade dostatečný důraz a každé písmeno se vyslovuje s dlouhou expozicí. Výsledkem je tedy opravdu zpívavé, pomalé a hlasité čtení písmen. Je tudíž snadnější tolerovat individuální tempo a potřeby žáků. Tento důraz na expozici taktéž dává delší čas centrální nervové soustavě na fixaci a načtení dalšího písmene. Pracuje se nejen s hlasem, ale také se zrakem a sluchem. Oči načítají písmeno po písmenu a sluch naposlouchává zvukovou podobu.

Celá metodika postupuje od nejjednoduššího po složitější. Začíná se písmeny O,S,B,U,A a postupuje se k syntéze dvou, tří a čtyř hlásek až po dlouhá slova. Splývavé napojování hlásek žáky vede k plynulému čtení. Metodika se dá krásně zkombinovat s ostatními předměty a má spoustu interaktivních aktivit. Zárověň se dá spojit s výukou vázaného psaní při němž děti mohou stejnou metodou číst to, co píšou.

Sfumato má velký potenciál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jako například redukce, ale i prevence dyslexie. Metoda byla například aplikovaná v jedné speciální škole na Slovensku, kde vznikl i film. Dokument reflektuje, jak se díky této technice děti bez problémů naučily plynule číst - narozdíl od mnoha speciálních škol, kde se učilo metodou slabikotvornou. Sfumato bylo taktéž nápomocné při výuce dětí s mentálním postižením.

Pro představu, jak metoda funguje v praxi doporučuji navštívit webové stránky www.sfumato.cz, kde naleznete i demonstrační videa.

Díky Sunny Canadian International School jsem sama měla možnost absolvovat třídenní školení s lektorkami, které touto metodou děti učí. Jejich zkušenosti jsou velmi pozitivní a metodu si chválí. Metoda mi ze začátku přišla velmi zvláštní, ale musím přiznat, že na konci jsem si uvědomovala všechny její výhody.

Všechny tři dny byly věnovány především čtení. Měli jsme také možnost si vyzkoušet různé aktivity k nauce vázaného psaní - pro rozvoj grafomotoriky a dramatické prvky k výuce Sfumata. Navštívila nás sama paní PaedDr. Mária Navrátilová, která momentálně pracuje na aplikování Sfumata taktéž na čtení v anglickém jazyce, kde jak víme se fonetika liší.

Další články z blogů

Všechny články