Rozloučení

Můj poslední rok na Emory univerzitě byl plný dobrodružství, žhavého slunce, nádherné přírody a nových přátelství. Setkávání se s cizími kulturami nutí každého si všimnout jak výrazných, tak nepatrných rozdílů, které pramení z prostředí, ve kterém člověk vyrůstal.

Jedince to nutí vymezit se vůči zbytku světa, ale zároveň ho to přiměje uvědomit si, že lpět na starých zvycích a tradicích je bezvýznamné, a že je potřeba otevřít se odlišným kulturám a plně se adaptovat v daném prostředí. Jsem velice šťastná a vděčná za to, že jsem si mohla tím vším projít a poznat, jak se žije v Anglii a Americe. Chtěla bych poděkovat všem, kdo mě při mém studiu podporovali, zvláště mým rodičům. Všem vám moc děkuji!