Rok 2012 – rok plný změn!

Velká Británie. Země, kde jsem strávil dva roky svého života a se kterou jsem se musel koncem června rozloučit. Dokončil jsem tam studium, po kterém jsem musel přestoupit na partnerskou univerzitu ve Francii, kde mne čekají další dva roky k úspěšnému zakončení bakalářského titulu.

Jelikož pro úspěšné absolvování tohoto čtyřletého studia po nás škola vyžaduje minimálně dvě stáže (jednu letní a jednu půlroční), snažil jsem se získat stáž v ČR, abych zde nabyl nových znalostí a zkušeností. Poštěstilo se mi pracovat pro mezinárodní skupinu Holcim, kde jsem působil po dobu dvou měsíců na pozici asistenta předsedy představenstva a kde jsem měl šanci spolupracovat na různých projektech. Ihned po skončení stáže jsem se pak vydal na studia do Francie.

Francie – západní rozvinutá země s bohatou kulturou a milými občany. Ovšem jen do té doby, dokud zde nezůstáváte déle než dva měsíce. Pokud ano, čeká vás nevyhnutelná byrokracie za každým rohem, nedůvěra v platební schopnosti občanů z bývalého východního bloku či nekonečné polední přestávky ve všech institucích. Ovšem pokud překousnete všechny tyto prvotní zábrany, můžete se plně začít věnovat studiu, které je v této zemi velmi odlišné od anglosaského světa.

Ve škole trávíme většinu našeho času – hodiny jsou ve tříhodinových blocích od osmi ráno do sedmé hodiny večer. Po večerech spolupracujeme na různých projektech, které nám byly zadány profesory a později si děláme individuální úkoly. Veškeré studium probíhá výhradně ve francouzštině, což mne ještě občas působí problémy, ale věřím, že během pár měsíců bude moje francouzština na úrovni srovnatelné s angličtinou.

Jak jsem se již na začátku zmínil, jednou z podmínek studia je, abychom si našli pracovní stáž na celý půlrok. Poštěstilo se mi uplatnit v mezinárodní firmě v Paříži, kam nastoupím v lednu. Jak se zde žije z pohledu zaměstnance? O tom bude můj příští článek…