Robotika Všude

Po létě stráveném cestováním a mojí první stáží jsem zpátky na univerzitě. Počasí tady na jihu Anglie je celkem přívětivé, ale to pravděpodobně nebude trvat dlouho.

Univerzita

Předměty jsou více zaměřené na praxi než jen teorii, což některé z nich činí více zajímavými. V porovnání s minulým rokem používáme častěji počítač k modelování různých situací. Výsledky z nich jsou pak mnohem více realistické.

Tento rok jsme právě dokončili náš první skupinový projekt. Studenti z našeho oboru pracovali v týmech 4 až 6, aby navrhli, postavili a otestovali robota, který měl být schopen projet trasu sestavenou pouze z přímek a částí kružnic. Jediný povolený sensor byl pro snímání polohy motorové hřídele a robot musel obsahovat Arduino programovací desku. Čas vyhraněný pro projekt byl velmi omezený: pouze 14 dní, přičemž jsme stále museli chodit na přednášky, tutoriály a dělat úkoly pro ostatní předměty. Celá aktivita byla zamýšlena jako příprava na skupinový projekt pro druhý semestr; pravděpodobně, aby nás připravili na to, kolik neočekávaných problémů se může objevit při budování relativně jednoduchých systémů. Toto je robot naší skupiny:

 
Jeho vzhled není jeden z nejhezčích, ale je funkční a snadno opravitelný, což je důležitý aspekt designu. Sledovat jeho chování a přesnost bylo více než uspokojivé.

Mimoškolní aktivity

Na konci minulého akademického roku jsem byl zvolený do vedení robotické spolku RoboSoc. S ostatními členy vedení jsme se rozhodli změnit způsob, kterým je spolek veden. Pro tento rok chceme dát víc důrazu na vzdělávání než dělání projektů v porovnání s minulým rokem. Po propagování našeho RoboSocu na veletrhu všech 300+ univerzitních spolků jsme zorganizovali první informativní setkání. K našemu překvapení naše běžná meetingová místnost nebyla dost velká pro všechny příchozí! Momentálně vedeme workshopy pro přibližně 50 nováčků a několik desítek zkušenějších členů pracuje na projektech. Nováčci se během prvního semestru učí, jak navrhnout, vyrobit a naprogramovat robota. Poté se připojí k běžícím projektům. Transformace RC auta na autonomní, které se samo naučí s pomocí umělé inteligence, jak jezdit v miniaturním městě, je jen jeden z nich.

Co dál?

Další důležitý bod v našem oboru jsou lednové zkoušky, protože jsou to první, které se počítají v rámci našeho titulu. První rok se nepočítal vůbec. Poté si vybereme jeden z několika skupinových robotických projektů pro druhý semestr. Zvolený projekt pak bude tvořit velkou část naší ročníkové známky. Druhý semestr bude také ve znamení důležitého rozhodnutí. Budeme si volit zaměření v rámci Mechanical Engineering a také zda chceme pokračovat v integrated Master nebo zda se chceme přesunout do bakalářského oboru. Je zde také možnost si najít roční stáž a pokračovat v univerzitě po jejím dokončení, což je tady celkem běžné.
 

Robotika Všude