Reflexe

Na jednom z předmětů, jmenovitě Leadership and Teams, nám přednášející horlivě doporučoval vést si bloček s poznámkami o tom, co jsme zažili. Cílem je mít po ruce soubor všech postřehů či nápadů a mít je pěkně srovnané. Člověk se tak z chyb snáze učí a neopakuje je. Navíc přichází na to, které postupy a činy mu v daných situacích nejlépe pomohly. Co fungovalo, a čím naopak člověk ztrácí svůj čas a čas jiných.

Jsem ráda, že jsem za tu dobu, co jsem tady, stihla popsat spoustu stránek. Je podivuhodné, kolik věcí člověk zapomíná nebo si vzpomínku poplete s odstupem času. Je proto skvělé se jednou za čas, třeba právě po uplynutí prvního roku na univerzitě, kouknout zpět a popřemýšlet – co jsem dokázala, čeho chci v budoucnu docílit a čeho se chci vyvarovat. Když jsem zkusila své zápisky přibližně shrnout, vyšlo mi tohle:Co jsem dokázala?• Dosáhla jsem skvělých akademických výsledků z předmětů, jejichž průměr odpovídá „A“ – tedy nejvyšší možná známka.• Našla jsem si nové, velmi dobré přátele. Seznámila se s inspirativními lidmi z řad profesorů i studentů.• Seznámila jsem se nejen s anglickou kulturou.• Naučila jsem se mnoho nových věcí a zlepšila své dovednosti.• Srovnala jsem si priority a následně se jich držela.Čeho se chci vyvarovat?• Ztráty času.• Promarněných příležitostí.• Spolupráce s línými, demotivujícími lidmi. Pokud se tomu nelze vyhnout, tak bych chtěla mít velkou trpělivost a energii, aby šlo tyto charakterové rysy neutralizovat.Čeho chci docílit?• Pokračovat ve všem, čeho jsem dosáhla, a rozšiřovat tento seznam.• Prosperita.• Načrtnout si podrobněji budoucí dráhu. Plánovat dopředu, ale být připravená na veškeré eventuality. Zachovat si nadhled ve všech situacích.• Úspěšný vývoj projektů, kterým se věnuji.• Vycestovat do více míst – letos jsem zvládla Bristol a Londýn (v rámci putování do Čech) a dále Exmouth a nově Bath.

Ze srdce můžu říci, že mi prozatímní pobyt v Exeteru velmi pomohl. Dal mi příležitost začít od znova – přehodnotit priority a zájmy, popřípadě je poupravit. Toho jsem byla schopna, jelikož studium na univerzitě nabízí velikou volnost, ale nezapomínejme, že i zodpovědnost. Zde člověk nesmí přešlápnou – času je velmi málo a každý krok je důležitý. Mně osobně navíc prospívá fakt, že je Exeter malé a velmi krásné město. Panuje zde přívětivá, uvolněná, ale také velmi inspirující a motivující atmosféra. Je to ideální místo na přemýšlení, plánování, a díky přátelské a podporující atmosféře, i na realizaci. Upřímně všem lidem, kteří mají kuráž vycestovat, doporučuji studium v Anglii a zejména pak na univerzitě v Exeteru.Závěrem chci opět poděkovat Nadaci The Kellner Family Foundation za podporu během uplynulého roku, ale také za tu přislíbenou pro rok následující. Jsem velmi ráda, že se Nadace rozhodla mě podporovat i v dalším roce a věřím, že ji nezklamu.

reflexe
reflexe