Původ SARS-CoV-2

Vítejte u dalšího příspěvku z rozrůstající ságy věnované více či méně COVIDu, ve kterém bych se rád věnoval tématu nedávně vyzdviženému mnoha vědci a médii – původu SARS-CoV-2, viru COVID 19.

Možná jste si mysleli, že přeci bylo zřejmé, že SARS-CoV-2 se do lidské populace rozšíříl zoonotickým transferem z nějakého jiného savce (pravděpodobně fretka, či netopýr), jako tomu bylo v případě předchozích 8 koronavirů infikujících člověka za posledních 20 let. Alespoň prozatím je však odpověď na tuto otázku pouze: nemůžeme si být jisti. Pravdou je, že doposud neexistují žádné definitivní důkazy ani pro jednu z hypotéz o původu SARS-CoV-2. Víme, že prvním epicentrem COVID-19 bylo tržiště Huanan v Čínském Wuhanu. Víme, že se na tomto tržišti obchodovalo se živými zvířaty, která jsou zvláště náchylná ke koronavirům a stojí za dalšími zoonotickými skoky koronavirů na člověka (např. fretky, cibetky, nebo psi mývalovití), alespoň od roku 2017. Z tržiště Huanan se pak SARS-CoV-2 rozšířil na další Wuhanská tržiště, odkud poté pomalu ochromil celý svět. Bohužel se doposud nepodařilo nalézt žádné živé předchozí populace toho viru nebo blízkých předků, odkud by se do Wuhanu tento vir rozšířil (mezi SARS-CoV-2 a nejbližšími známými viry existují značné evoluční rozdíly).

Řada vědců také již dlouho poukazuje na Wuhanský Institut Virologie (WIV; jeden z světově největších institutů zabývajících se koronaviry) jakožto potenciální zdroj SARS-CoV-2 do lidské populace a to nejspíše díky lidské nedbalosti a slabým bio-zabezpečení tohoto institutu – nejspíše nakažením jednoho či několika málo zaměstnaců, kteří posléze virus rozšířili do Huananského tržiště. Precedenty pro podobné uniky existují, i když nikdy ne na takovéto škále, navíc předchozí inspekce WIV poukazovaly na nedostatečná bio-zabezpečení laboratoří. Dodatečně vědci z WIV v minulosti pracovali s geneticky nejbližším protějškem SARS-CoV-2 (ne však nutně jeho evolučním předkem) – koronavirem RaTG13 (izolovaném z netopýrů v Čínském Yunanu). Údaje také naznačují, že řada vědců z WIV procházela COVID-19 (a tak možná pouze chřipkovými) příznaky na podzim 2019 – před prvními nahlášenými případy COVID-19. Pokud je tato událost spojená s rozšířením SARS-CoV-2, nebo se jednalo pouze o běžnou chřipku však není známo. WIV oznámilo nulovou infikovanost mezi zaměstnanci a také, že žádné vzorky institutu se neshodují se SARS-CoV-2. Bohužel, čínské instituce jsou známé jejich nespolehlivostí, navíc čínské autority zdánlivě vynakládají značné úsilí skrýváním událostí okolo počátku této pandemie a zamezením jakémukoliv vyšetřování v této záležitosti. Analýzy genomu SARS-CoV-2 naznačují, že virus se nacházel v lidském hostiteli značnou dobu před jeho rozšíření ve Wuhan na podznim 2019. Tento výsledek se však dá vysvětlit jak jeho šířením v doposud neobjevené lidské populaci, tak i jeho adaptací v laboratorním prostředí.

Přestože původ řady dalších známých lidských patogenů (jako např. ebola, žloutenka C, či obrna) není doposud znám, jinými slovy – jsme pouze na začátku vyšetřování původu SARS-CoV-2, je nezbytné abychom zajistili nezávislé šetření v této věci, jelikož, i pokud by se SARS-CoV-2 do lidské populace dostal zoonotickým skokem, je nutné událost důkladně vyšetřit, což nám pomůže jak v boji proti COVID-19, tak i v zamezení podobné události v budoucnu. V současnosti můžeme bez dalších důkazů pouze spekulovat o tom, jak se SARS-CoV-2 do tržiště Huanan dostal. Doufejme, že se brzy dozvíme více, odkud tato pandemie pochází.

Další články z blogů

Všechny články