První semestr je za mnou a druhý je již v plném proudu.

Mám toho hodně co napsat, ale pokusím se vybrat jen to nejdůležitější a odprezentovat vše, jak nejlépe dovedu.

Musím přiznat, že první semestr byl pro mě v mém dosavadním životě jednou ze zásadních věcí. Ještě nikdy jsem nebyl se všemi těmi úkoly a povinnostmi sám tak daleko od domova a své rodiny. Musel jsem se v tom důležitém začátku spolehnout jen sám na sebe a přijmout za vše obrovskou zodpovědnost. Pár malých chyb spojených s neznalostí a nezkušeností jsem si nemohl dovolit.

Mohlo by to mít pro mě fatální následky. Bylo to velmi, velmi stresující, ale popral jsem se s tím velmi dobře.

Co se týká akademického hlediska, tak jsem si vedl a vedu velmi dobře. Důkazem toho je to, že jsem obdržel univerzitní certifikační listinu za vynikající prospěch a studijní výsledky.

Je to dáno nejen mou snahou, ale také kvalitními profesory, kteří jsou plní entuziasmu a jsou vždy připraveni poskytnout jakoukoliv odbornou pomoc. Jsem mimo jiné velmi spokojen s tím, že vyučovací hodiny jsou koncipovány pro malý počet studentů.  Na vše je tak více času a výuka je tak kvalitnější.

Musím zmínit jednu z mých mimoškolních aktivit, která úzce souvisí s mým studijním oborem a je pro mě velmi důležitá. Jsem členem technického klubu SAE FORMULA CLUB.

I zde mám velmi dobré výsledky. Díky těmto výsledkům jsem byl oproti jiným studentům předčasně oficiálně přijat a veřejně oznámen jako člen tohoto klubu. Zároveň jsem byl vybrán a bylo mne nabídnuto členství v SENIOR DESIGN týmu. Toto se stává opravdu jen zřídka. Šanci jsem dostal proto, že v klubu trávím jednak mnoho času a zároveň díky mým praktickým designovým schopnostem. Momentálně jsem členem týmu, která se zabývá strojním obráběním součástek a také jsem členem AERO DESIGN týmu. Do budoucna je toto mé členství velmi důležité na posílení mého akademického a později pracovního životopisu.

Druhý semestr jsem začal s vynikajícími studijními výsledky.

Tak jako v minulém semestru mám k tomu výborné profesory a jsou pro mě v začátcích zahraničního studenta velkou profesionální oporou.

Mým hlavním akademických cílem a dosažení výborných studijních výsledků je motivační fakt, že bych mohl vstoupit do BS MS programu, který umožňuje vystudovat magisterský titul společně s bakalářským.

Také bych rád zmínil to, že jsem si zde našel skvělé přátele, kteří jsou akademicky motivováni stejně jako já a zároveň mi pomáhají s nevyhnutelným kulturním přesunem.