Alžběta Manová

Příprava na budoucí kariéru

Alžběta Manová

Ačkoli nás v Aberdeenu profesoři důkladně a odborně připravují na vědeckou a technickou stránku našeho budoucího povolání, ne všechno se dá v životě vyřešit rovnicí nebo řádkem počítačového kódu. I proto naše univerzita dbá na to, aby nám studium kromě třeba dovedností aritmetických rozšiřovalo obzory i mezi dovednostmi praktičtějšími – jako například jak odprezentovat projekt, jak si naplánovat den nebo jak efektivně komunikovat s ostatními v týmu. A jelikož se v budoucím zaměstnání bez těchto schopností neobejdeme, univerzita jim souhrnně říká zaměstnatelnost. 

Po loňské pozitivní zkušenosti s letní stáží v Uherském Hradišti jsem se letos rozhodla, že bych na ni ráda navázala stáží ve Skotsku, a proto i já jsem se rozhodla si svoji „zaměstnatelnost“ náležitě vylepšit.

Nabídka je poměrně široká. Já osobně zvolila na začátek možnost průmyslových seminářů, které probíhaly jednou týdně a spočívaly v asi hodinové diskusi na téma kariérních možností, často s hosty z praxe v daném oboru. Jakmile jsem ztratila počáteční ostych, začala jsem se poohlížet i po dalších aktivitách, které univerzita v rámci zlepšování zaměstnatelnosti organizuje: jde například o pohovory na zkoušku nebo různé koučování.

Nejvíce mně ovšem zaujala Employability Boost Award, tedy jakási cena za vylepšování zaměstnatelnosti. Jako mnoho cen i tato má tři úrovně v barvě cenných kovů – zlatou, stříbrnou a bronzovou – a poskytuje možnost, jak se zaměstnatelnost vylepšujícími aktivitami prodrat s trochou soutěžního ducha. Na každou úroveň je totiž třeba splnit tři různé aktivity. Zpravidla jde o webináře nebo krátké tréninkové programy, zabývající se například budováním profilu na profesní síti LinkedIn, základními dovednostmi networkingu a podobně. V průběhu posledních dvou let se mi s trochou štěstí podařilo dosáhnout právě až na úroveň nejvyšší, zlatou, a dokončila jsem tedy tento program se spoustou nových znalostí a dovedností.

Manová Alžběta

Pro lidi z vnějšku snad poněkud zaměnitelná – ale neméně zajímavá – je tzv. STAR Award. Tato cena sice není striktně součástí snah univerzity o zvýšení naší zaměstnatelnosti, ale mně nezbývá než přiznat, že spoustu dovedností, které teď využívám bez jakéhokoliv přehánění dennodenně, jsem získala právě na cestě k získání této "trofeje". Ucházet se o STAR Award může na University of Aberdeen každý, kdo se účastní vybraných mimoškolních aktivit: například dobrovolnické činnosti, nebo třeba když zastává funkci v univerzitě přidruženém studentském spolku. A k mému štěstí jsem to druhé poslední dva roky vykonávala jakožto členka univerzitní Czech and Slovak Society (Českého a slovenského spolku) – nejprve jako jeho viceprezidentka, poté jako prezidentka. Na program jsem se tudíž kvalifikovala, což mi otevřelo dveře k splnění několika aktivit, ne nepodobně jako u Employability Boost Award. V tomto případě ale na získání samotné STAR Award nestačilo aktivity pouze a prostě absolvovat; na závěr jsem totiž musela vytvořit prezentaci ve formě krátkého videa, kde popisuji, co jsem se ve své funkci a v průběhu plnění jednotlivých aktivit naučila a jak tyto schopnosti použiji v budoucnu. Právě od kvality této prezentace se odvíjí, jakou pomyslnou barvu bude moje STAR Award mít. Loni jsem si vysloužila stříbrnou, letos to byla k mé radosti ta nejvyšší, zlatá. Přesto bych se o cenu ráda ucházela i příští rok, stejně tak jako bych se ráda účastnila spojených vzdělávacích aktivit.

Jak už jste si asi domysleli, způsobů, jak si na univerzitě rozšířit povědomí o znalostech za hranicemi vlastního oboru, je opravdu mnoho. Jsem si docela jistá, že objevím spoustu nových i ve svém příštím – a pravděpodobně posledním – roce na aberdeenské univerzitě. Prozatím jsem ale vděčná i za to málo, co jsem zatím stačila absorbovat, protože i to mi dopomohlo ke kýžené letní stáži ve Skotsku.