Přednáška pro Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích

Dne 21.04.2021 jsem měla příležitost přednášet pro studenty 3. ročníku Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Pro zhruba 75 žáků jsem si připravila prezentaci na téma „Studium v zahraničí“, která probíhala distančně přes Microsoft Teams.

Svou 45-minutovou přednášku jsem rozdělila do několika částí. Začala jsem úvodem o sobě, jak jsem se dostala do Anglie, a co momentálně dělám. Následovala část o studiu v zahraničí, co to obnáší a jaká finanční podpora/ stipendia jsou dostupná pro studenty z České republiky. V této chvíli jsem studentům představila Nadaci The Kellner Family Foundation a vysvětlila jim, jak probíhají výběrová řízení a jaké jsou podmínky darovací smlouvy. Poté jsem se krátce zmínila o Brexitu a jeho implikacích na vysokoškolské studium ve Velké Británii. Na konec jsem žákům dala pár vlastních rad ohledně studia v zahraničí a co pro něj můžou udělat jako studenti 3. ročníků gymnázia.

Před prezentací jsem byla docela nervózní, jelikož už jsem si odvykla od veřejných projevů v českém jazyce. Kromě toho jsem měla obavy i z technických komplikací, například, že mi spadne internet, že se na hovor vůbec nepřipojím, nebo že nebudu mít žádnou odezvu. Nic z toho se naštěstí nepřihodilo, ba naopak. Na začátku hodiny mě vřele uvítala paní ředitelka, s moderováním mi pak pomáhal pan učitel. Součástí mé prezentace byla brainstorming aktivita, během které jsem vyzvala žáky, aby mi řekli/ napsali některé výhody a nevýhody studia v zahraničí. K mému (příjemnému) překvapení se studenti do této činnosti opravdu zapojili a měli výborné nápady! I v závěru prezentace mi studenti pokládali vynikající dotazy, zejména ohledně uznávání zahraničních titulů v České republice.

Celkově to byla velice unikátní zkušenost, protože jsem celou prezentaci odpřednášela ze svého pokoje v Londýně, zatímco mí posluchači se nacházeli v České republice. Možná ta distanční výuka má něco do sebe…

Přednáška pro Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích

Další články z blogů

Všechny články