Poslední rok v St Andrews

„Než se naděješ, čtyři roky budou pryč.“ Tahle slova mojí mamky z letiště předtím, než jsem se vydal do St Andrews před třemi roky mi moc dobře utkvěla v paměti.

Pamatuju si, jak jsem si v duchu říkal, že čtyři roky v žádném případě rychle neutečou. Ale zmýlil jsem se, můj čas v St Andrews utekl opravdu neskutečným tempem. Právě na toto slova jsem si vzpomněl, když jsem letos naposledy v září přijížděl do St Andrews. I přesto, že můj čas zde se chýlí ke konci, pořád mám ještě rok na to si ho užít.

Předtím než napíšu něco o mých prvních dvou měsících posledního ročníku, napíšu krátce o tom, jak jsem strávil léto. Jelikož se ho pokaždé snažím strávit alespoň trochu produktivně, ani letos jsem neponechal nic náhodě a přihlásil jsem se na pár stáží. Podařilo se mi uspět u PwC, v jejichž centrále v Londýně jsem v červnu nastoupil jako stážista do oddělení daňového poradenství. Poněvadž přijímací proces do takovéto firmy je relativně zdlouhavý a skládá se z více úrovní, popíšu zde svoji vlastní zkušenost s tímto procesem. Poté, co jsem odeslal svoji online přihlášku, musel jsem složit online kvantitativní, logické a osobnostní testy. Následoval telefonický pohovor, který ověřuje, zda kandidáti disponují schopnostmi, jako jsou například schopnost pracovat v týmu nebo nahlížet na problémy z různých perspektiv. Po telefonickém interview bylo na řadě tzv. „assessment center“, což je celodenní akce, při které člověk absolvuje celou řadu cvičení a dalších testů. Pokud člověk úspěšně absolvuje i tuhle část přijímacího procesu, stále ještě nemá vyhráno. Závěrečnou fází celého procesu je interview s jedním z partnerů firmy. Navzdory mému očekávání, že půjde o velmi formální interview, se můj pohovor podobal spíše neformální konverzaci, která měla navíc velmi příjemnou kamarádskou atmosféru. Teprve až když jsem prošel tímhle posledním krokem, mi byla nabídnuta letní stáž.

Stáž samotná byla zajímavá, neboť s daňovým poradenstvím a s prací pro tak velikou firmu, jako je PwC, jsem neměl žádnou zkušenost. Organizace stáže byla opravdu perfektní. Vše začalo třídenním zaškolením, které se odehrávalo ve velmi luxusním resortu, kde se všichni stážisté navzájem poznali a byli zaškoleni do práce, která je během jejich stáže čekala. Následně jsem se již přesunul do Londýna a začal jsem samotnou stáž. Kanceláře PwC jsou posazeny přímo na břehu Temže vedle London Bridge a naproti Tower of London, a tak se mi, jelikož z mého oddělení byl výhled přímo na řeku, každý den naskytl nevídaný pohled na centrum Londýna. Během stáže jsem pracoval pro tým se zaměřením na privátní klientelu, především zámožné londýnské bankéře. Od začátku stáže jsem dostával smysluplné úkoly a měl za ně odpovědnost. Každý stážista dostal přiděleného svého osobního rádce, aby mu pomohl se začleněním do týmu a také „people managera“, který pomáhal s osobním rozvojem. Ačkoliv jsem obdržel nabídku na práci u firmy po skončení studia, náplň práce mě žádným způsobem neobohacovala, a proto si nemyslím, že ji přijmu.

Co se týče mých prvních dvou měsíců v St Andrews, byly převážně ve znamení studia a stovek hodin strávených v knihovně. V rámci Mezinárodních Vztahů pracuji celý rok na disertaci, pro kterou jsem si zvolil téma hladomoru v Somálsku v roce 2011 zkoumaje, kteří aktéři z něj profitovali a v jaké podobě. Na Arabštinu mám v tomto semestru dva moduly – Advanced Arabic, který navazuje na Media Arabic z minulého roku a Exile and Identity, což je literární modul, který se zaměřuje na témata exilu a identity v arabském kontextu.

To je prozatím vše o mém prvním semestru a příště napíšu víc o tom, jak se mi daří a jak pokračuje moje disertace.