Poslední rok v Durhamu přede mnou

Dvě třetiny studia mám již úspěšně za sebou. Do Durhamu jsem na poslední trimestr tohoto roku přiletěla dva týdny před začátkem, abych se v klidu mohla připravovat na nadcházející zkoušky za druhý rok studia. Struktura tohoto trimestru byla stejná jako minulý rok. Jediným rozdílem pro mě bylo to, že letos jsem měla termíny zkoušek rovnoměrněji rozmístěné do celých čtyř týdnů zkouškového období, zatímco v prvním roce bylo všech šest zkoušek v prvních dvou týdnech. Tento rozvrh mi vyhovoval a dovoloval mi lépe se na každou zkoušku soustředit. Věřím, že se to projevilo i na mých výsledcích, které byly lepší než v loňském roce. Výhodou je i to, že teprve od druhého roku studia se výsledky započítávají do celkového hodnocení.

Nejlepšího výsledku jsem dosáhla v komplexní analýze, což byl tento rok můj nejoblíbenější předmět. Postupovali jsme od vlastností komplexních čísel přes komplexní funkce, jejich derivace a integrály, až po některé zajímavé aplikace komplexní analýzy jako jsou řešení některých reálných integrálů. Bylo to pro mě něco úplně nového a velice mě to bavilo.
Tím, že zkoušky trvaly déle, mi zbylo v Durhamu méně času na mimoškolní aktivity před odjezdem domů. Ale i tak jsem těchto pár týdnů plně využila. Některé z největších zážitků byly celodenní výlety na Hadriánův val a do Edinburghu a rovněž dojmy z koncertů vážné hudby. Štěstím bylo, že jsem náhodou objevila klavírní recitál ukrajinské klavíristky Olgy Zado, který se konal v katedrále, a byl to opravdu jedinečný zážitek. Dále jsem si poslechla koncerty od Durham University Chamber Choir, od Durham University Classical Ensemble a od Durham University Orchestral Society.
Také jsem se zúčastnila jednodenní konference pořádané spolkem efektivního altruismu. Na programu bylo mnoho přednášek s různorodými tématy, od autonomních zbraní a umělé inteligence až po životní podmínky chovných zvířat. Myslím, že to pro mě byla jedna z nejpodnětnějších akcí tohoto roku.
Poslední týden v Durhamu jsem strávila vybíráním tématu závěrečného projektu, který budu absolvovat příští rok. Jedná se o obdobu bakalářské práce. Na konci roku je vypsáno mnoho nejrůznějších témat a každé téma zaštiťuje jeden či dva školitelé. Studenti si vybírají 5 témat, z kterých je jim pak koncem září jedno přiděleno. První část projektu spočívá v samostatném studiu a týmových konzultacích. Ve druhé části se pak směřování projektu odvíjí od preferencí každého studenta. Navržená témata byla velmi různorodá a zahrnovala klasické i moderní partie matematiky a teoretické fyziky jako je Fourierova analýza funkcí, shluková analýza, teorie chaosu, obecná teorie relativity a další. Po konzultacích s jednotlivými školiteli jsem si nakonec vybrala 5 témat, která mne nejvíce zaujala, a těším se na práci na projektu a na poslední rok mého studia v Durhamu.