Poslední přednáška

Před týdnem skončil druhý semestr a já i moji spolužáci tak máme nyní před sebou měsíc velikonočních prázdnin. Po nich nás čeká již jen zkouškové období, tedy žádné přednášky, pouze samostudijní příprava a několik písemných zkoušek.

Mám tím pádem již za sebou svoji vůbec poslední univerzitní přednášku – tato čest připadla předmětu Politická ekonomie – a musím přiznat, že i na mě po jejím skončení přece jen dolehl poněkud zvláštní pocit. Po třech úžasných letech se jedna životní etapa neodvratně chýlí ke konci.

Druhý semestr se nesl víceméně v duchu toho prvního, pouze pracovního vytížení ještě přibylo. Kromě několika rozsáhlých esejů a jiných úkolů z běžných předmětů jsem strávil převážnou část druhého semestru prací na své dizertaci, tedy rozsáhlé práci založené na vlastním výzkumu, která je pomyslným vyvrcholením bakalářského studia. Práce na dizertaci byla opravdu tvrdá dřina a s blížícím se termínem odevzdání stoupala i hladina stresu jak u mne, tak u mých spolužáků. V posledním týdnu před termínem odevzdání byla univerzitní knihovna pravidelně zaplněna do posledního místa od rána až do pozdních nočních hodin.  Moji dizertaci o tématu evropské dluhové krize se mi podařilo dokončit včas a s výsledkem jsem velmi spokojený. Hodnocení mého tutora bych měl obdržet přibližně za měsíc.

Kromě školních povinností mi navíc ve druhém semestru přibyla další starost: během Vánoc jsem byl bohužel nucen náhle přehodnotit své plány do budoucna, a tak jsem každou volnou chvíli v druhém semestru trávil hledáním zaměstnání. Brzy jsem zjistil, že se vůbec nejedná o lehký úkol – vzhledem ke stále trvající ekonomické krizi je nabídka míst pro absolventy letos velmi omezená, a to i zde ve Velké Británii, kde mají absolventské programy u soukromých firem velkou tradici. O každé absolventské místo se proto uchází obrovské množství uchazečů a konkurence je tak velmi tvrdá. Mou situaci navíc značně ztížil fakt, že jsem s hledáním začal až v prosinci, kdy mnoho absolventských programů bylo pro přihlášky již uzavřeno.

Poslední tři měsíce tedy pro mne byly skutečně vyčerpávající. Kromě práce na dizertaci a běžných esejích jsem doposud vyplnil nespočet formulářů s žádostí o zaměstnání a složil množství matematických, jazykových a psychometrických testů. Na volnočasové aktivity (a často ani na spánek) mi proto nezbýval čas, a velikonoční prázdniny jsou tak pro mne stejně jako pro mé spolužáky vítanou příležitostí nabrat nové síly. I tak se však nikdo z nás nudit nebude – máme zadanou práci na několika esejích a vzhledem k tomu, že výsledky zkoušek v tomto ročníku mají velký vliv na závěrečné hodnocení, bylo by moudré začít se na ně připravovat již nyní.  Profesoři nám opravdu nelhali, když nás na začátku roku varovali, že máme před sebou „ opravdu náročný“ rok.