Poprvé Branou Cti, podruhé na trávníku v college

Zdá se to být jako včera, kdy jsem měl imatrikulaci a bylo mi poprvé dovoleno projít se po trávníku v college. Při té příležitosti nám také řekli, že podruhé, kdy nám bude dovoleno chodit po trávníku, bude při naší promoci, kterou jsem měl zrovna před týdnem. Ale pojďme pěkně chronologicky.

Třetí trimestr začal zkouškami. Toto byla změna oproti dřívějším rokům, protože tehdy jsem měl zkoušky vždy až na konci třetího trimestru. Tento rok jsem ale chodil na dva předměty s inženýry, kteří mají zkoušky vždy na začátku trimestru. Další změnou bylo to, že zatímco v předešlých letech jsem měl více předmětů v rámci jedné zkoušky, letos jsem to měl formou co předmět, to zkouška. Připadalo mi to o něco lehčí, protože jsem nemusel umět osm předmětů na jednu zkoušku a navíc byly letošní zkoušky kratší – trvaly dvě hodiny místo tří.

Zkoušky se mi podařily a poté následoval netypický třetí trimestr, protože jsem tentokrát neměl žádné přednášky a většinu času jsem trávil psaním diplomky. Bavilo mě to, ale když něco děláte většinu času každý den, tak vás to začne po čase unavovat. Diplomku jsem však odevzdal den před termínem a poté začal můj návštěvní maraton. V průběhu června jsem měl tři návštěvy: moji sestru, bratrance a sestřenice a nakonec rodiče. Je poměrně zajímavé, že se ve městě, ve kterém bydlíte, dostanete na mnohá místa až při provádění návštěv. Takže jsme navštívili katedrálu v Ely, zámeček v Audley End, všechna muzea a college v Cambridge a samozřejmě jsme nevynechali ani bidlování na Camu.

Dvacátého třetího června jsem měl promoci (a ostatní měli referendum). Promoce začala promoční večeří, která byla již 22. večer. Večeře byla velmi slavnostní a velice podobná imatrikulační večeři. Po jejím skončení měli Master a Praelector proslovy, které byly velmi vtipné a zábavné. Všichni jsme se opět setkali druhý den ráno, abychom si udělali závěrečnou fotku. Všichni kluci měli sako s bílým motýlkem a university bands, naše kolejní pláště a navrch kapuci, která měla barvu podle titulu, který nám měl být udělen. Vzhledem k tomu, že mi byl udělen titul MEng (Master of Engineering, ekvivalent českého Ing.), tak jsem měl kapuci hnědé barvy. Poté, co jsme se vyfotili, jsme se přesunuli do naší velké síně, kde proběhla kontrola oblečení (univerzita je v tomto ohledu velice striktní) a poté malý nácvik na samotnou promoci.

Nácvik netrval dlouho, a zakrátko jsme se již řadili na promoci. Poté jsme poprvé v životě prošli Branou Cti, pomalým krokem přešli Senate House Passage a vešli do budovy univerzitního senátu, kde jsme dostali naše tituly. Samotná promoce byla poměrně krátká – čtyři lidi byli vyvoláni, Praelector je představil Masterovi college a po jednom jsme před ním poklekli, načež jsme byli povýšeni do vyššího univerzitního stavu. Po převzetí diplomu jsme opustili senát a na trávníku před ním jsme čekali na příchod ostatních a poté rodičů.

Čekal jsem, že budu po udělení titulu cítit něco zvláštního, něco magického, ale nic takového nenastalo. Dvacátého třetího ráno jsem se probudil jako obyčejný člověk a večer jsem šel spát jako inženýr, aniž bych cítil libovolný rozdíl. Ale při dlouhodobějším pohledu cítím významný rozdíl. Za uplynulé čtyři roky jsem se naučil více než kdy předtím a nijak nelituji svého rozhodnutí jít studovat informatiku na Cambridge. Také jsem velice vděčný Nadaci The Kellner Family Foundation, že mi toto umožnila a doufám, že budu moci využít získaných znalostí k co nejlepšímu prospěchu příštích (nejen českých) generací.