Pohled vzad a pohled vpřed

Vstup do prvního trimetru posledního roku působil děsivě. Abych byla úplně upřímná, stále mě to trochu děsí, ale když tento trimestr začal, velká část tohoto strachu se přesunula do pozadí mé mysli, jelikož jsem si uvědomila, že toto nejspíš bude můj zatím nejlepší trimestr na Oxfordu. Poprvé za ty dva roky a něco na Oxfordu jsem se mohla plně rozhodnout, jaký předmět budu studovat, a ukázalo se, že má první volba dopadla skvěle.

V prvním roce musí studenti PPE studovat ty samé předměty – Filosofii (která sestává z Morální Filosofie (založené na Utilitarismu od Milla), Obecná Filosofie a Úvod do Logiky), Ekonomie (rozdělené na Úvod do Mikroekonomie a Makroekonomie) a Politologii (Teorie Politiky, Praxe Politiky a Politická Analýza, ze které není zkouška).

Ačkoliv ve druhém roce jsem si mohla vybrat, které dva obory si ponechám, všechny předměty byly povinné, tudíž jsem studovala Etiku, Vědění a Realitu (který jsem si mohla vybrat z několika nabízených základních filosofických předmětů), Mikroekonomii, Makroekonomii a Kvantitativní Ekonomii. Přestože všechny jsem si celkem užila, přičemž mé oblíbené byly KE, Mikro a většina V&R, nebyly to předměty, které jsem si vybrala přímo z vlastního velkého zájmu.

Tento rok ovšem budu studovat předměty, které jsem si specificky vybrala proto, že mi přišly opravdu zajímavé a proto, že jsem si myslela, že mě budou bavit – Ekonometrii, což je v podstatě Kvantitativní Ekonomie na steroidech, kterou dělám tento trimestr a zatím si ji velmi užívám, Mikroekonomickou Analýzu a Filosofickou Logiku, které budu dělat příští trimestr, a o kterých doufám, že se ukážou být tak dobrými volbami jakou je zatím Ekonometrie.

Tak tedy, co je Ekonometrie? Je to studium statistických metod, které ekonomové (a výzkumníci v jiných oborech) používají k analýze dat, vyvození závěrů o tom, co ta data znamenají (co říkají o sledované populaci, a jestli jsou tyto výsledky významné), a předpovídání, jak se budou ekonomiky vyvíjet v budoucnu.

Jedním z důvodů, proč se mi líbí Ekonometrie, je využití matematických metod, jelikož jsem matematiku mívala na střední ráda, a dalším je užitečnost toho, co se učím. V době, kdy má každý přístup k takovému množství informací, je často obtížné si z nich něco vzít a pochopit jejich význam. Analýza dat by mi mohla dát nástroje, které mi můžou takové informace pomoci lépe pochopit. Navíc jsem zjistila, že mám radši, když existuje nějaká odpověď, což se ve Filosofii spíše nestává. V Ekonometrii mívají otázky při zkouškách přesné odpovědi, což se mi moc líbí, a i ty otázky, na které se ekonometristé ptají, mohou být zodpovězeny poněkud přesněji než otázky typu: „Co je to vědění?“

Doufám, že se mi Ekonometrie stále bude líbit (a že ji budu nadále rozumět), že budu schopná pravdivě nazvat tento trimestr mým zatím nejlepším a že mé zbylé předměty byly vybrány stejně dobře jako tento. Bohužel, příští trimestr bude nejspíš můj nejrušnější, jelikož budu studovat dva předměty, zatímco ostatní PPE studenti budou mít maximálně jeden, ale nejčastěji žádný. Navíc budeme mít opakovací tutoriály, ve kterých znovu projdeme materiál z minulého roku, abychom se mohli lépe připravit na závěrečné zkoušky. Tohle mě nejspíš zabije. Ale pokud se mě budou Mikroekonomická Analýza a Filosofická Logika bavit tak jako Ekonometrie, umřu nesmírně šťastná.