Podařilo se

Neuvěřitelně to uteklo, ale je červen a já jsem již oficiálně ukončil druhý ročník studia. Zkouškové období bylo letos podle očekávání ještě více hektické a stresující než v minulém roce - celý květen a většinu června jsem strávil zavalen hromadou knih, ve snaze zapamatovat si zdánlivě nekonečné množství vzorců, jmen, grafů a teorií.

Písemné závěrečné zkoušky druhého ročníku jsem skládal již před více než měsícem, nicméně jejich vyhodnocení jsem se, stejně jako moji spolužáci, dozvěděl teprve nyní. S úlevou a radostí mohu říci, že se mi mé úsilí vyplatilo: všechny zkoušky jsem úspěšně složil již na první pokus.

Nutno říci, že pomyslná laťka byla letos nastavena opravdu vysoko, dokonce do té míry, že si na náročnost některých zkoušek u vedení fakulty oficiálně stěžoval studentský výbor, což je historicky naprosto ojedinělé. V této souvislosti bylo potvrzeno několik případů studentů a studentek, kteří se po přečtení zadání otázek ve zkouškových halách zcela zhroutili - propukali v hysterický pláč, nebo dokonce omdlévali. Standard, který byl letos od studentů očekáván, byl tedy skutečně vysoký. Mohu proto být o to více pyšný na to, že se mi i díky velmi dobrým známkám z esejí odevzdávaných během roku podařilo dosáhnout známkového průměru v klasifikační třídě Upper Second - před třetím ročníkem mám tím pádem výbornou výchozí pozici pro to, abych takové klasifikace dosáhl i na bakalářském diplomu.

Akademické povinnosti mám tedy úspěšně splněny, nyní je na řadě léto. Odpočinek a relaxace však budou muset ještě nějaký čas počkat, protože první polovinu léta trávím pracovně: podařilo se mi získat pracovní stáž na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde již dva týdny pracuji jako stážista na úseku ekonomické a finanční politiky. Mám tedy možnost se v praxi podílet na tom, o čem jsem poslední dva roky pravidelně slýchal na univerzitních přednáškách. Již nyní mohu říci, že je to pro mne obrovská zkušenost.

Jedná se nicméně o stáž neplacenou, a na její uskutečnění jsem si tedy musel opatřit potřebné prostředky (a život v Bruselu není právě levný). Podařilo se mi získat na tento účel finanční grant z programu Honey Pot Scheme, který každoročně uděluje kariérní centrum University of Birmingham několika málo vybraným studentům druhého ročníku za účelem uskutečnění neplacených pracovních stáží. Tento grantový program je plně financován z darů alumni University of Birmingham, a k jeho získání je tedy nutné zvítězit v početné konkurenci v náročném výběrovém řízení. Zatím se však zdá, že to za to úsilí rozhodně stálo.