Opět čas myslet na budoucnost

Letní prázdniny, které jsem měl letos navíc zkrácené pracovní stáží, rychle utekly a místo nich přišla závěrečná etapa bakalářského studia mého i mých spolužáků. Již na letošní uvítací přednášce nám představitelé fakulty nijak nezatajovali, jak velká zkouška nás v příštích deseti měsících čeká. I přesto nás však ujišťovali, že z jejich vlastní zkušenosti byl právě třetí rok tím nejlepším z jejich studia. Nyní už chápeme, o čem mluvili.

Množství práce, které je potřeba během třetího roku zvládnout, je skutečně obrovské. Kromě běžných pololetních esejů, jejichž rozsah se v tomto roce ještě podstatně zvýšil, nás zaměstnává především práce na našich dizertačních pracích. Za několik dnů mám schůzku se svým vedoucím, jemuž budu muset představit téma a plán své dizertační práce. Po zapracování jeho připomínek pak budu moci začít vlastním výzkumem, jemuž je u dizertační práce nutno věnovat minimálně několik týdnů. Po další schůzce s mým vedoucím bych mu pak měl prvního března odevzdat první návrh celé práce.
Daří se mi však najít si čas i na jiné aktivity a využití posledního roku na této univerzitě. Předně jsem byl před týdnem zvolen členem vedení univerzitní Asociace mezinárodních studentů. V této funkci bych chtěl zužitkovat své dosavadní zkušenosti se službami pro mezinárodní studenty a přispět tak k jejich zlepšení pro studenty, kteří sem přijdou v budoucnu.
Zadruhé jsem se zapojil do nového pilotního projektu výzkumných asistentů na mé fakultě, který umožňuje několika vybraným studentům posledních ročníků přímo se podílet na primárním výzkumu některého z pedagogů fakulty. Mě si pro svůj výkum vybral profesor Colin Thain (který je zároveň i ředitelem fakulty), jemuž budu pomáhat s výzkumem týkajícím se anglické centrální banky. Odměnou mi od něj kromě zkušeností bude také doporučující dopis.
Konečně, když jsme se tedy všichni úspěšně probojovali do posledního roku našeho bakalářského studia, je na čase také začít plánovat život po skončení studia. Pro většinu mých spolužáků to znamená poohlížet se po budoucím zaměstnavateli – ve Velké Británii tradičně většina lidí ukončuje vzdělání pouze s bakalářským titulem. Nejrůznější kariérní veletrhy a besedy jsou zde proto nyní na téměř denním pořádku.
 Já však plánuji ve vzdělání ještě chvíli pokračovat magisterským studiem - rád bych si prohloubil své znalosti studiem mého oboru (mezinárodních vztahů a ekonomie) na univerzitě v USA. Během celého semestru jsem se tedy proto probíral neuvěřitelně širokou nabídkou magisterských oborů nabízených americkými univerzitami a hledal ten perfektní. Několik takových jsem opravdu našel, a nyní tak už v rychlém tempu dávám dohromady materiály potřebné k přihláškám. Dosáhnout přijetí jistě nebude snadné, vzhledem k mým dosavadním výsledkům mám však myslím dobrou šanci.