Nové začátky

Momentálně je konec června a já píšu tento blog ze země ohně a ledu, protože škola mezinárodních vztahů na University of St Andrews mě nominovala na letní školu malých států v Reykjavíku, abych se zúčastnil tohoto dvoutýdenního intenzivního kurzu specializovaného na zahraniční politiku malých států.

Součástí programu je i  exkurze Althingu (jednoho z nejstarších parlamentů na světě) a audience u islandského prezidenta. Jsem obzvlášť rád, že jsem na tento kurz byl vybrán, protože přemýšlím o zaměření výzkumu své diplomové práce na roli malých států při tvorbě a udržování mezinárodních norem pro správu internetu (internet governance regime). Navíc je to unikátní příležitost, jak strávit dva týdny na tomto magickém ostrově s rozmanitou skupinou studentů a přednášejících z celé Evropy.

Na začátku června jsem dostal šťastnou zprávu z naší univerzity o úspěšném dokončení třetího ročníku. I když jsem tentokrát nedosáhl na děkanské vyznamenání (Deans‘ List of Academic Excellence), jsem stále spokojený, protože se mi podařilo získat přehled v širokém rozsahu akademických předmětů. Letos jsem absolvoval mezinárodní politickou teorii (International Political Theory), globalizaci a válku proti terorismu (Globalization and the War on Terrorism), mezinárodní vztahy a internet (International Relations and the Internet), a seminář o reprezentaci násilných konfliktů v subsaharské Africe (Representations of Violent Conflict). Poslední zmíněný předmět byl rozhodně nejtěžší, ale také nejzajímavější, nejprovokativnější a zatím ten nejlepší, který jsem v St Andrews měl.

Jak už jsem zmínil ve svém posledním blogovém příspěvku, na začátku března jsem byl studenty zvolen do pozice ředitele studentské reprezentace (Director of Representation) a v červenci se oficiálně této pozice ujmu. Během těchto čtyř měsíců jsem měl řadu formálních a neformálních povinností včetně večeře s ředitelkou naší univerzity, série schůzek s akademickými pracovníky od zástupců ředitelky po univerzitní knihovníky a ještě více setkání se studenty, na kterých jsme diskutovali plány pro nadcházející akademický rok. Byl jsem také součástí poroty pro ocenění vyučujících (Teaching Awards), kteří byli nominování svými studenty pro mimořádnou zásluhu o zlepšení procesu učení a výuky u nás na University of St Andrews. Dohromady jsme obdrželi více než 200 nominací a na základě studentských svědectví jsme rozdali 10 ocenění pro ty úplně nejlepší lektory.

Příchozí a odchozí tým studentských ředitelů v St Andrews.

Přípravy na moji novou pozici byly zakončeny dvoutýdenním intenzivním kurzem s mým předchůdcem. V mé pozici budu zodpovědný za koordinaci studentské reprezentace na naší univerzitě a budu také nejvyšším studentským zástupcem na různých univerzitních komisích, ať už se jedná o schvalování nových akademických předmětů, stavbu nových učebních prostor nebo určování dlouhodobých finančních plánů pro naši univerzitu. Jako ředitel studentské reprezentace budu členem nejvyššího orgánu naší univerzity (University Court), který je zodpovědný za dohled nad celým ředitelským týmem a má poslední slovo ve všech důležitých manažerských rozhodnutích. V rámci studentské unie budu spolu s dalšími třemi studentskými řediteli také zodpovědný za organizaci orientačního týdne, kampaní, aktivit a studentských akcí v St Andrews.

Toto všechno ale znamená, že příští rok budu muset přerušit studium, protože tato pozice vyžaduje, abych se na jeden rok stal dobrovolníkem na plný úvazek, a za odměnu dostanu od univerzity stipendium na pokrytí životních nákladů. Po roční pauze se pak v září 2015 vrátím ke studiu mezinárodních vztahů.

Moc se na tuto roční výzvu těším, protože nejenom dostanu unikátní pracovní zkušenost, ale také skvělý přehled o tom, jak funguje rozhodování na všech úrovních třetí nejstarší univerzity v anglicky mluvícím světě. Uvědomuji si, že bych tuto jedinečnou příležitost nemohl nikdy získat bez velkorysé pomoci ze strany Nadace The Kellner Family Foundation a já bych jim chtěl touto formou moc poděkovat za veškerou dosavadní podporu v prvních třech letech mého studia.
 

Nové začátky