Nevypusť u studia duši!

Po 12 měsících práce pro studentskou unii jsem se v září vrátil ke studiu mezinárodních vztahů na University of St Andrews.

Tento semestr mám zapsán předmět Force and Statecraft, který nás provádí strategickými, legálními a morálními aspekty rozhodování světových lídrů. Naše semináře vyžadují pečlivou přípravu, ale jsou také hodně interaktivní.  Dr Harkness používá simulace válek, historických debat a krizových zasedání, aby nám ukázala komplexitu mezinárodně politických rozhodnutí. Za svoje poutavé metody taky zaslouženě vyhrála univerzitní cenu pro inovativní výuku. Zbytek svého studijního času trávím přípravou své závěrečné práce. Moje téma je velice aktuální, protože zkoumám, jak jsou uprchlíci a žadatelé o azyl reprezentováni v českých médiích se zvláštním zaměřením na rozpor mezi národní suverenitou a lidskými právy.

Letos mi bylo nabídnuto, abych pracoval pro katedru managementu a provázel studenty procesem zakládání svého vlastního podniku v St Andrews. Znovu také pracuji pro univerzitní knihovnu a nedávno jsem objevil, že během práce můžu poslouchat audioknížky. Konečně se tak můžu prolouskat knihami, které jsem si vždy toužil přečíst, ale scházel mi na ně čas.

V loňském roce jsem v práci trávil často více než 12 hodin denně. Náročná pracovní zátěž mě naučila, jak si efektivně řídit svůj čas. Pracovní morálku se mi podařilo udržet i letos (dokonce jsem i letos poprvé dokončil esej celý týden před termínem odevzdání), ale zaměřil jsem se také na udržení svého fyzického a duševního zdraví. Začal jsem znovu plavat, pravidelně cvičím jógu a jím zdravě. Navíc dávám dobrý pozor, abych se staral o své duševní zdraví. Loni jsem absolvoval kurz první pomoci pro duševní zdraví (mental health first aid), který mi ukázal, jak pomoci sobě a druhým v různých situacích (jako je deprese, úzkost, sebepoškozování nebo sebevražda). Je známo, že velké množství mladých lidí trpí duševními problémy (jeden výzkum tvrdí, že více než 20% britských studentů trpí problémy s duševním zdravím). Duševní zdraví ale obklopuje stigma a málokdo o něm mluví. Proto jsem rád, že se na Facebook nedávno objevila studentská kampaň Nevypusť duši, která si klade za cíl zlepšit informovanost Česka o duševním zdraví. Nezáleží na tom, jestli studuješ v Česku nebo v zahraničí, protože o svém duševním zdraví bychom všichni měli mluvit a neměli se bát požádat o pomoc!

Další články z blogů

Všechny články