Dmitry Lubyako

Léto v Cambridge

Dmitry Lubyako

Léto 2019 i 2021 jsem strávil v Cambridge. Pro studenty zde není obvyklé, že zůstávají během prázdnin ve městě. Obvykle si totiž pronajímají bydlení na koleji, a tam ani nesmí o prázdninách bydlet bez věcného důvodu. V létě se totiž bydlení pronajímá pro různé konference a letní tábory, nebo se dokonce využívá jako hotel.

Jedním z takových důvodů je výzkumná stáž pro studenty bakalářských programů neboli UROP (undergraduate research opportunity). Až na velmi vzácné výjimky existuje tato možnost jen pro studenty technických oborů. Přitom však na přesném oboru moc nezáleží; moje „domovská“ fakulta je inženýrská, ale jedno léto jsem strávil na fyzikální fakultě a druhé na informatické.

Technický výzkum je mnohem rozmanitější, než jsem si ho představoval. Za každým významným vědeckým článkem leží nejen teorie a pokusy, ale i nástroje, bez kterých by tato práce nebyla možná. To jsou počítačové programy nebo elektronika, které jsou často jen vzdáleně spojeny s daným oborem. Právě pro takové úkoly může vědecký pracovník zaměstnat studenta i jiné fakulty, a právě zde jsem se uplatnil. Je to výhodné pro obě strany: vědci mají více času, aby se věnovali svému oboru, zatímco studenti nabývají zkušenosti víceméně nezávislé práce.

Dmitry Lubyako

Na fyzikální fakultě jsem pracoval ve skupině vysokoenergetické fyziky (tzn. fyziky elementárních částic). Velmi stručně a laicky řečeno jsem přispíval k počítačovému programu, který odhaluje vady v určitých senzorech Velkého hadronového urychlovače (LHC). Bohužel často není snadné vysvětlit, co přesně dělám: práce programátora, a to zejména v rámci krátké stáže, bývá totiž obvykle určena pro nějaký nesmírně úzký a specifický účel jediné firmy nebo univerzity a mimo něj nemá smysl.

Na informatické fakultě jsem byl členem oddělení počítačové grafiky, kde je vyvíjeno nové zařízení pro virtuální realitu. Zde jsem sestavil a naprogramoval různé elektromechanické přístroje, které umožňují fotografovat předmět z mnoha úhlů, aby byl vytvořen jeho trojrozměrný model; a napsal jsem program, který sleduje pohyby očí a hlavy jeho uživatele pomocí infračervené kamery, aby pak tomu přizpůsobil obraz na obrazovkách.

Program UROP umožňuje studentům nabýt zkušenosti buď ve výzkumu přímo spojeném s jejich oborem, nebo v něčem úplně jiném, o čem by jinak nic nevěděli. Pro mě platilo spíše to druhé. Také jsem nabyl praktických dovedností, které v rámci samotného studia inženýrství často chybí.