Konec semestru a příprava na zkoušku odbornosti od ČNB

V minulém příspěvku jsem psal o tom, jak se rozjíždí jarní semestr a že mě čekají první zkoušky. Ty dopadly fajn a já jsem mohl pokračovat dál v semestru. Zbytek semestru jsem měl pomyslně rozdělen na 2 části. V dubnu jsem se věnoval převážně psaní písemných prací a přípravě prezentací. Pro každý předmět jsem psal jednu písemnou práci a prezentace jsem měl na marketing a obchodní právo. V květnu jsem se zase věnoval přípravám na finální zkoušky, které jsem měl druhý a třetí týden. V porovnání s loňskými zkouškami byly ty letošní mnohem delší. Loni trvala každá zkouška přibližně 1,5 hodiny, letos trvala každá zkouška lehce přes 2,5 hodiny. I když byly letošní zkoušky delší a mnohem náročnější, všechny předměty jsem úspěšně ukončil a všechny kredity se mi započítávají. Na univerzitu se opět vracím 2. září, kdy mi začíná podzimní semestr.

Přes léto se plánuji připravovat na zkoušku odbornosti týkající se všech investičních nástrojů včetně derivátů akreditovanou Českou národní bankou. Tuto zkoušku potřebuji složit, abych rozšířil své profesní vzdělání a mohl zastávat vyšší pozice. Abych byl konkrétní, tuto zkoušku potřebuji, abych mohl být vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele anebo obchodníka s cennými papíry. Dobrá zpráva je, že všechny otázky (120 vybraných z celkového počtu 3000) jsou ve formě A, B, C, D. Ta horší je, že pouze první polovina má jednu správnou odpověď. Ta druhá polovina testu může mít jednu až čtyři správné odpovědi, což u mnoha otázek velmi náročné.
Pokud byste měli zájem vyzkoušet si jednu otázku z testu, můžete zde:Zaškrtněte všechny správné odpovědi
Text otázky: Centrální depozitář̌ cenných papírů (CDCP) je právnická́ osoba, která:
Odpověď A: Neprovádí vypořádání, ale je oprávněna vést centrální evidenci investičních nástrojů.
Odpověď B: Provádí vypořádání, ale nevede centrální evidenci cenných papírů v České republice.
Odpověď C: Je společností působící v oboru vypořádání obchodů s cennými papíry.
Odpověď D: Vede centrální evidenci cenných papírů v České republice.Správnou odpověď (otázka č: 19495.4) naleznete zde: https://bit.ly/2FAQXBq