Klapka, online podruhé! Jak probíhá semestr na ETH?

Přestože byl před začátkem semestru nastavený poměrně přísný a dle mého názoru i efektivní systém, za kterého (částečná) prezenční výuka fungovala, musela být v půlce semestru osobní účast studentů na přednáškách a cvičeních ukončena a přepnuta do online režimu.

Univerzita byla nucena reagovat na opět narůstající počet pozitivních testů na COVID-19. ETH tak omezila přítomnost ve svých budovách o zhruba 90 %, což je z celkového počtu asi 20 000 zapsaných studentů poměrně velké číslo, které navíc ani nezahrnuje externí spolupracovníky, vyučující apod. Výjimku dostaly osoby podílející se na výzkumu a pracující v laboratořích, jejichž činnost je pevně vázána na osobní přítomnost. Jako studenta prvního semestru bakalářského studia se mě taková výjimka samozřejmě netýká, takže se od konce října nacházím převážně ve studentském domě.

Neosobní výuka přes obrazovku je pro mě mnohem náročnější, snažím se proto využít zkušeností, které jsem získal ve svém prvním online režimu, tedy v předmaturitním období letošního jara.

Chtěl bych nyní popsat, jak jsou semestry prvních ročníků na ETH zorganizovány a jakým způsobem probíhají zkoušky, protože se jedná o trochu netradiční systém.

Semestr trvá čtrnáct týdnů a v jeho průběhu nejsou žádné zkoušky ani testy. Pravidelně jsou v jednotlivých předmětech zveřejňována týdenní cvičení s bonusovými úlohami, za které student může získat plusové body k výsledné známce každé zkoušky. Pokud student dosáhne alespoň na 80 % maximálního počtu bodů, bude mu k výsledné známce připočteno 0.25 na škále 1–6 (nejlepší). K úspěšnému dokončeni bloku prvního semestru je třeba obdržet ze zkoušek každého předmětu takové známky, aby jejich průměr převyšoval hranici úspěšnosti – známku 4. Neobvyklý je i termín zkoušek. Zkoušková období nezačínají ihned po skončení semestru, nýbrž se jedná o čtyřtýdenní období před začátkem dalšího semestru. Místo prázdnin má tedy student tzv. learning phase. Pro úspěšné zakončení prvního ročníku je potom podmínkou úspěšné složení zimního a letního bloku.

Klapka, online podruhé! Jak probíhá semestr na ETH?