Jsem rád, že můžu studovat v tomto století

Své první univerzitní zkouškové období mám úspěšně za sebou. Eseje jsou dopsány, testy dokončeny, předměty na příští rok zaregistrovány.

A nutno podotknout že právě v této době, kdy se tento akademický rok nachýlil ke svému konci, jsem si velmi zřetelně uvědomil jednu podstatnou skutečnost: jsem vděčný, že mi osud umožnil studovat v jednadvacátém století, věku neustálého technologického pokroku a snadno dosažitelných informací. Nepatřím mezi skeptiky, kteří by se domnívali, že naše generace by už vůbec nebyla schopná informace nutné ke studiu získávat „starým“ způsobem, totiž docházením do knihoven a archivů, zdánlivě nikdy nekončícím hledáním kýženého zdroje a následným ručním pořizováním výpisků. Čistě metodicky bychom toho schopni jistě byli – navíc i pro nás je čas od času práce s primárními neelektronickými prameny stále nutná. Ovšem jistě bychom bez oné „technologické berličky“ ztratili notný kus efektivity, na kterou jsme byli zvyklí a do které jsme koneckonců vyrůstali.

Právě můj osobní příklad z právě skončeného zkouškového období skvěle dokazuje, čemu všemu (nejen) při univerzitním studiu moderní technologické době vděčíme. Napsat analýzu řecké dluhové krize v němčině, navíc o 2500 slovech? Bez častého obracení se na internetový překladač prakticky nemožné, i přes moje relativně pokročilé znalosti jazyka. Při představě, kolik času bych práci musel věnovat, kdybych byl odkázán pouze na klasické papírové slovníky, se mi dělá nevolno. Pravděpodobně bych nyní nepsal tento příspěvek, ale stále bych se věnoval situaci na jihu Evropy. Stejně tak připravit se na zkoušku ze sociologie by bývalo bylo výrazně složitější, kdybych býval neměl k dispozici materiály z jiných špičkových světových univerzit pokrývajících stejnou látku. Díky expanzi takzvaných masových online kurzů jsem se tedy mohl vzdělat v teoriích Marxe, Webera či Durkheima na americké Yale University, aniž bych přitom opustil svůj útulný londýnský byt. Nejen, že je tento způsob učení díky moderním technologiím rychlý, levný a pohodlný. Můžete také skrze něj kompenzovat nedostatky výuky onoho kurzu na vlastní alma mater. Jsem si víceméně jistý, že právě online kurzy mi zkoušku ze sociologie zachránily – nemusel jsem se spoléhat na ne zcela šťastně uspořádané přednášky našeho profesora. A přece jsem obstál. Stejně tak jako mi elektronické překladače umožnily odevzdat německou esej včas a relativně kvalitně.